Registracija papirja poljubne velikosti (papirja velikosti po meri)

Registrirate lahko do štiri pogosto uporabljene poljubne velikosti papirja. Velikosti papirja, ki jih registrirate tukaj, so prikazane na zaslonu za izbiro velikosti papirja za kaseto za papir in večnamenski pladenj (Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir ali Določanje velikosti in vrste papirja v večnamenskem podajalniku).
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve papirja>  <Registracija uporabniške velikosti>.
3
Izberite gumb od <S1> do <S4> in pritisnite <Reg./Sprem.>.
Gumbu lahko dodelite ime, ki si ga je preprosto zapomniti, tako da pritisnete <Preimenovanje>.
4
Nastavite velikost papirja in pritisnite <OK>.
Vnesite dolžino strani <X> in strani <Y>. Pritisnite <X> ali <Y>, da s številskimi tipkami vnesete dolžino obeh stranic.
5
Pritisnite <Zapri>.
A141-015