Shranjevanje kopije poslanega dokumenta

Kopijo poslanega faksa lahko shranite v vnaprej določenem prejemniku (e-poštni ali datotečni strežnik itd.). Shranjena kopija faksa se odvisno od prejemnika pretvori v digitalno obliko zapisa datoteke, kot je PDF, s čimer so dokumenti organizirani in jih je lažje upravljati. Na ta način lahko dnevnike preprosto upravljate, ker se na izbranem ciljnem mestu v strežniku samodejno ustvari mapa, urejena po imenu pošiljatelja ali datumu.
Kopija dokumenta se shrani tudi, če pride do napake pri pošiljanju.
Odvisno od vrste prejemnika lahko veljajo spodaj navedene omejitve.
E-pošta: Poslana je bila e-pošta brez sporočila.
Faks/i-faks: Poslanega faksa ni mogoče shraniti kot elektronsko datoteko.

Registracija mesta shranjevanja in oblike zapisa datotek

Za varnostno kopiranje dokumentov je treba vnaprej registrirati nastavitve, kot sta mesto shranjevanja in oblika zapisa datotek.
Če možnost <Arhiviranje ODD dokumenta> nastavite na <Da>, neposrednega pošiljanja ne morete uporabljati.
Nastavitev se v spodaj navedenih primerih samodejno spremeni v <Ne>. Znova izberite prejemnika ali nastavitev povrnite na <Da>, kot je to potrebno.
Nadomestni prejemnik je bil izbrisan iz imenika.
Imenik je bil uvožen iz vmesnika Daljinski UI Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah.
Imenik je bil prejet iz programske opreme za upravljanje imenikov <Uvoz/Izvoz s progr. opreme za upravljanje imenika>
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Skupne nastavitve>  <Arhiviranje ODD dokumenta>.
2
Pritisnite <Da> za <Uporabi Arhiviranje ODD dokumenta>.
3
Pritisnite <Lokacija varn. kop.>  izberite cilj pritisnite <OK>. Registracija prejemnikov v Imenik
Prejemnika v imeniku <Osebni imenik> ni mogoče izbrati kot prejemnika.
4
Pritisnite <Ime mape> nastavite, kako organizirati ustvarjene mape,  pritisnite <OK>.
Za razvrščanje imen map lahko izberete možnost <Podatki o pošiljatelju>, <Datum> ali <Ne>.
Imena datotek so določena z datumom in časom pošiljanja, številko opravila ter informacijami o pošiljatelju, prejemniku in rezultatih pošiljanja.
Primer: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Informacije o pošiljatelju
Informacije o pošiljatelju so prikazane v teh primerih:
Sender Name: Če je možnost <Ime pošiljatelja (TTI)> nastavljena na <Z/nastavit.>
User Name: če je možnost <Ime pošiljatelja (TTI)> nastavljena na <Ni nastavitev> in pristnost uporabnika preverjena.
Line Name (Ime linije): če je možnost <Ime pošiljatelja (TTI)> nastavljena na <Ni nastavitev>, pristnost uporabnika ni preverjena in uporabniško ime je registrirano za linijo, prek katere se pošilja faks.
Telephone Number: če je možnost <Ime pošiljatelja (TTI)> nastavljena na <Ni nastavitev>, pristnost uporabnika ni preverjena in za linijo, prek katere se pošilja faks, je registrirana telefonska številka, ne pa tudi uporabniško ime.
----: ko noben od zgoraj navedenih podatkov ni na voljo.
Informacije o prejemniku
Informacije o prejemniku so prikazane v teh primerih:
Ime naprave prejemnika: če je ime naprave prejemnika na voljo.
Telephone Number: če ime naprave prejemnika ni na voljo.
Ime prejemnika prvega uspešnega pošiljanja: pri opravljanju zaporednega oddajanja.
5
Pritisnite <Datot. format> izberite obliko zapisa za shranjevanje poslanih podatkov.
6
Pritisnite <OK>.
Registracija je zaključena.
Izbira več prejemnikov, vključno s prejemniki faksa
Kopijo poslanega dokumenta lahko shranite s pošiljanjem več prejemnikom, ki vključujejo prejemnika faksa z zaslona z osnovnimi funkcijami optičnega branja. Če želite prejemnika faksa prikazati na zaslonu z osnovnimi funkcijami optičnega branja, morate možnost <Omogoči faks v funkciji Skeniranje in oddaja> nastaviti na <Da>. <Prikaz faks funkcije>
A141-06S