Zamenjava kartuše s tonerjem

Če tonerja začne primanjkovati ali ga je zmanjkalo, se prikaže sporočilo, da morate pripraviti novo kartušo s tonerjem ali zamenjati kartušo s tonerjem. Pripravite novo kartušo s tonerjem ali zamenjajte kartušo s tonerjem v skladu z navodili v prikazanem sporočilu.

Opozorila, ki veljajo pri zamenjavi kartuš s tonerjem

Ne dotikajte se stikov () v notranjosti naprave. S tem lahko poškodujete napravo.
Ne zamenjajte kartuše, dokler se ne izpiše sporočilo z zahtevo, da morate kartušo s tonerjem zamenjati.
Kartušo s tonerjem vedno držite za ročaj.
Pazite, da ne opraskate površine () bobna v notranjosti naprave in da je ne izpostavljate svetlobi. Ne dotikajte se električnih stikov () ali pomnilnika kartuše s tonerjem ().
Za podrobnosti o vsakem sporočilu glejte Ukrepi za posamezno sporočilo.
Informacije o številkah izdelkov za kartuše s tonerjem najdete v poglavju Potrošni material.
Preverite lahko trenutno preostalo količino tonerja. Preverjanje preostale količine tonerja

Postopek zamenjave kartuše s tonerjem

Pri zamenjavi kartuš s tonerjem upoštevajte navodila, prikazana v videoposnetku, in navodila spodaj.
1
Odprite sprednji pokrov.
2
Izvlecite kartušo s tonerjem.
3
Nadomestno kartušo s tonerjem vzemite iz zaščitnega ohišja.
4
Kartušo s tonerjem petkrat ali šestkrat stresite, kot je prikazano spodaj, da enakomerno razporedite toner v kartuši, nato pa jo postavite na ravno površino.
V tem koraku ne odstranite zaščitnega pokrova bobna ().
5
Odstranite zaščitni pokrov bobna.
6
Vstavite kartušo s tonerjem.
Kartušo s tonerjem poravnajte z vodilom kartuše s tonerjem () in ga potisnite do konca v režo.
Pazite, da pri tem s površino bobna ne udarite ob ustje reže.
Kartušo s tonerjem vstavite v režo, ki je označena z ustrezno barvno nalepko ().
7
Zaprite sprednji pokrov.
A141-01E