Premeščanje naprave

Naprava je težka. Pred premikanjem naprave upoštevajte spodnja navodila, da preprečite poškodbe. Pred premikanjem tudi potrdite varnostne ukrepe, tako da preberete pomembne varnostne informacije, ki so priložene napravi.
Če bo naprava premaknjena zaradi selitve, odstranjevanja ali drugih razlogov, upoštevajte naslednje korake, da med transportom preprečite poškodbe in napake:
Odstranite kartuše s tonerjem.
Napravo varno zapakirajte v izvirno škatlo in embalažo.
1
Izklopite napravo in računalnik.
Izklop naprave
2
Iz naprave izključite kable in napajalni kabel v spodnjem vrstnem redu.
Od okolja je odvisno, ali so priključeni kabli, označeni z »*«.
Če je na napravi nameščena dodatna slušalka, jo odstranite z držala.
 Napajalni vtič
 Napajalni kabel
 Kabel LAN*
 Kabel USB*
 Naprava USB*
 Slušalka*
 Zunanji telefon*
 Telefonski kabel*
3
Med daljšim premikanjem naprave odstranite kartušo s tonerjem. Zamenjava kartuše s tonerjem
4
Zaprite vse odprte pokrove in napravo premaknite na drugo mesto.
Naprava je težka (Tehnični podatki za strojno opremo). Ne poskušajte nositi naprave.
Napravo naj nosita vsaj dve osebi, tako da držita ročaje na obeh straneh naprave.
Če je na napravo priključen dodatni podajalnik papirja ali stojalo s podstavkom za kasete:
Preden dvignete napravo, odstranite podajalnik papirja ali stojalo s podstavkom za kasete in ga prenesite ločeno od naprave.
5
Napravo previdno spustite na mesto, kamor jo želite postaviti.
Več informacij o namestitvi naprave na drugem mestu najdete v priročniku Priročnik za namestitev. Priročniki in njihova vsebina
A141-01H