Omejitev razpoložljivih prejemnikov

Omejitve lahko nastavite za cilje, ki jih je mogoče določiti. Cilje lahko na primer omejite na tiste, ki so registrirani v imeniku ali strežniku LDAP. Z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti lahko cilj pošiljanja omejite na uporabnikov e-poštni naslov ali vnaprej določeno mapo. Prav tako lahko omejite domene, ki jih je mogoče določiti kot cilje. Z omejitvijo ciljev pošiljanja lahko preprečite odtekanje podatkov, do katerega lahko pride zaradi napak v delovanju ali napačne uporabe. Za konfiguriranje teh nastavitev so potrebne skrbniške pravice ali pravice skrbnika naprave.
Nekatere omejitve ciljev, opisane spodaj, morda niso na voljo, če je omogočen sistem ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Uporaba sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Omejitev novih naslovov

Cilji, ki jih je mogoče določiti za pošiljanje faksov ali optično prebranih dokumentov, je mogoče omejiti na tiste, registrirane v imeniku ali za gumbe za hitro izbiranje, na tiste, registrirane v <Nastavitve Priljubljeno> ali <Oddaj meni>, ali na tiste, ki jih je mogoče iskati v strežniku LDAP. Če je ta funkcija omogočena, uporabniki ne morejo določiti ciljev z vnašanjem alfanumeričnih znakov.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Skupne nastavitve>  <Omejitev novih naslovov>.
3
Izberite funkcije, za katere želite omejiti nove cilje.
4
Pritisnite <Da> <OK>.

Omejitev e-poštnih ciljev na <Oddaj meni>

Nastavite lahko omejitve, tako da lahko uporabniki, ki se prijavijo z osebnim preverjanjem pristnosti, optično prebrane dokumente pošiljajo na svoj e-poštni naslov. Če želite uporabljati to funkcijo, morate v podatke o uporabniku vnesti e-poštni naslov. Preden uporabite spodnji postopek, konfigurirajte podatke o uporabniku.
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Skupne nastavitve>  <Omejitev E-pošte na Oddajanje meni>  <Da>  <OK>

Omejitev cilja za pošiljanje datotek v osebno mapo

Nastavitev lahko omejitve, tako da lahko uporabniki, ki se prijavijo z osebnim preverjanjem pristnosti, optično prebrane dokumente pošiljajo v svojo osebno mapo (Konfiguracija osebnih map).
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Skupne nastavitve>  <Omejitev ODD datoteke v osebno mapo>  <Da>  <OK>

Omejitev domene cilja za pošiljanje

Cilje za e-pošto in i-faks je mogoče omejiti, tako da so na voljo samo naslovi v določeni domeni. Ko določite domeno, lahko nastavite tudi, ali želite omogočiti pošiljanje v poddomene.
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>  <Omejitev domene prejemnika>  Izberite <Da> za <Omejitev oddajanja v domene>  <Registracija>  Navedite domeno cilja  <OK>  Izberite <Omogoči> ali <Zavrni> za <Oddaja v poddomeno>  <OK>  <OK>
Registrirate lahko do tri domene.
A141-0C9