<Upravljanje overovitve>

Določite nastavitve za upravljanje uporabnikov naprave z aplikacijo za preverjanje pristnosti.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Sprememba gesla>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Uporabniki, registrirani v napravi, lahko sami spremenijo svoje geslo za prijavo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprememba gesla>
(največ 32 znakov)
Da
Da
Da
C
Authentication User Management
Ta element je prikazan le, če je v uporabi preverjanje pristnosti uporabnikov in se je uporabnik prijavil s pravicami, ki niso skrbniške.
Če se je uporabnik prijavil s skrbniškimi pravicami, ta element spremeni geslo za možnost <Registracija/Sprememba uporabnika overovitve>.

<Registracija/Sprememba uporabnika overovitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, če želite registrirati uporabnike v napravi in določiti uporabniške podatke, kot sta geslo in raven pravic. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija/Sprememba uporabnika overovitve>
<Registracija>, <Podrobn./Sprem.>, <Brisanje>
Ne
Ne
Da
C
Authentication User Management

<Uporabi overovitev uporabnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali želite omogočiti funkcijo upravljanja osebnega preverjanja pristnosti. Izberete lahko tudi, katere načine prijave želite uporabiti za preverjanje pristnosti uporabnika. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi overovitev uporabnika>
<Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Overovitev s tipkovnico>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Overovitev s tipkovnico>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Določite nastavitve za preverjanje pristnosti tipkovnice.

<Nastavitve prikaza prijavnega zaslona>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Določite, kdaj se prikaže zaslon za prijavo, in sicer ko se začne uporabljati naprava ali ko se pritisne funkcijski gumb. Če izberete možnost prikaza, ko se pritisne funkcijski gumb, lahko določite funkcije, ki zahtevajo prijavo uporabnika. Določanje, kdaj je prikazan zaslon za prijavo
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve prikaza prijavnega zaslona>
<Prikaz ob zač. delov. naprave>, <Prikaz ob izbiri funkcije>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Prikaz ob izbiri funkcije>:
<Zahtevaj overovitev za>: <Funkcije>, <Barvno kopir./izpisovanje> (<Nič (Overovitev ni zahtevana)>, <Polno barvno>, <Polno barvno/Dve barvi>, <Polno barvno/Dve barvi/Ena barva>)
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahtevana overovitev v Nastavitvah/Registraciji za>*1: <Vse postavke>, <Samo postavke administratorja>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje elemente, ki so prikazani samo, če je omogočena možnost ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Če spremenite to nastavitev, lahko možnost <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> nastavite na <Da>. Za dodatne informacije glejte Določanje, kdaj je prikazan zaslon za prijavo.

<Funkcije za omejitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali želite omejiti uporabo določenih funkcij, če je omogočeno upravljanje osebnega preverjanja pristnosti. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Funkcije za omejitev>
<Izpisovanje z gonilnikov brez dodatka AMS gonilnika tiskalnika>: <Omejitev>, <Brez omejitve>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Daljinsko skeniranje>: <Omejitev>, <Brez omejitve>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Prepoved opravila z dalj. naprave z/brez overov. upor.>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali želite prek računalnika osebno preverjanje pristnosti uporabiti za tiskanje, faksiranje in optično branje na daljavo. Upravljanje tiskanja/faksiranja/optičnega branja na daljavo prek računalnika z osebnim preverjanjem pristnosti
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prepoved opravila z dalj. naprave z/brez overov. upor.>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Privzeta vloga pri registraciji uporabnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite vlogo, ki se uporabi za uporabnike v primerih, ko na primer ni nastavljene nobene pravice. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Privzeta vloga pri registraciji uporabnika>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje elemente, ki so prikazani samo, če je omogočena možnost ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

<Razlikovanje za črke za uporabniško ime>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali se pri imenih uporabnikov uporablja razlikovanje med malimi in velikimi črkami.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Razlikovanje za črke za uporabniško ime>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Priporočamo, da se to nastavi skupaj z možnostjo <Nastavitve funkcije> <Izpis> <Razlikovanje za črke za uporabniško ime>.

<Omogoči uporabo @ v uporabniškem imenu>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali želite dovoliti uporabo znaka »@« v uporabniških imenih.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči uporabo @ v uporabniškem imenu>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A141-0K1