Nastavitev naslova IPv6

Spodaj so navedene vrste naslovov IPv6. Registrirajte jih po potrebi. Registrirate lahko največ štiri naslove brez stanja. Po potrebi opravite preskus povezave.
Tip
Razlaga
Naslov v okviru povezave
Naslovi, ki jih je mogoče uporabiti samo v isti povezavi in so samodejno ustvarjeni, ne da bi bilo treba kar koli nastaviti. Uporaba ni možna zunaj obsega usmerjevalnika.
Naslov brez stanja (stateless)
Naslovi, ki so samodejno ustvarjeni na podlagi predpone, ki jo sporoči usmerjevalnik, in naslova MAC naprave, tudi v okoljih brez strežnika DHCP.
Ročni naslov
Ročno vneseni naslovi. Navedena sta dolžina predpone in privzeti naslov usmerjevalnika.
Naslov s stanjem (stateful)
Naslovi, pridobljeni iz strežnika DHCP.

Nastavitev naslova IPv6

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>   <TCP/IP Nastavitve>  <IPv6 nastavitve>.
3
Pritisnite <Uporabi IPv6> <Da> <OK>, da omogočite nastavitve IPv6.
4
Nastavite naslov IP.
Nastavite naslov IPv6 v skladu s svojim okoljem in namenom uporabe.
Nastavitev naslova brez stanja
1
Pritisnite <Nastavitve Brez naslova>.
2
Pritisnite <Da>  <OK>.
Ročna nastavitev naslova
1
Pritisnite <Nastavitve Ročni naslov>.
2
Pritisnite <Da> v možnosti <Uporabite Ročni naslov> in določite potrebne nastavitve.
 <Uporabite Ročni naslov>
Pritisnite <Da>.
 <Ročni naslov>
Pritisnite gumb <Ročni naslov> in vnesite naslov. Naslednjih naslovov ni mogoče uporabiti.
Naslovi, ki se začnejo s »ff« (naslov za večvrstno oddajanje)
Naslovi, ki vsebujejo samo »0«
Naslovi, združljivi z IPv4 (naslovi IPv6, pri katerih je zgornjih 96 bitov »0«, v spodnjih 32 bitih pa je naslov IPv4)
Naslovi, preslikani z IPv4 (naslovi IPv6, pri katerih je zgornjih 96 bitov »0:0:0:0:ffff:«, v spodnjih 32 bitih pa je naslov IPv4)
 <Dolžina predpone>
Dolžino razdelka z omrežnim naslovom lahko spremenite.
 <Naslov privz. usmerjeval.>
Pritisnite <Naslov privz. usmerjeval.> in vnesite naslov. Naslednjih naslovov ni mogoče uporabiti.
Naslovi, ki se začnejo s »ff« (naslov za večvrstno oddajanje)
Naslovi, ki vsebujejo samo »0«
Če ne navedete naslova, naj stolpec ostane prazen.
Nastavitev naslova s stanjem
1
Pritisnite <Uporabi DHCPv6>.
2
Pritisnite <Da>  <OK>.
Pritisnite <Vklj.> za možnost <Pridobivanje samo predpone za Z naslovom>, če želite pridobiti samo prvo polovico naslova brez stanja iz strežnika DHCP z uporabo DHCPv6. <Pridobivanje samo predpone za Z naslovom>
5
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Da>.

Preizkus povezave za naslov IPv6

Ko je naprava pravilno povezana, je mogoče v računalniku odpreti prijavni zaslon za Daljinski UI (Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika). Če nimate računalnika, da bi to preverili, uporabite naslednji postopek za preverjanje, ali je povezava pravilno vzpostavljena.
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <IPv6 nastavitve>  <PING ukaz>  vnesite naslov katere koli druge naprave v uporabi ali ime gostitelja  <Start>
Ko je naprava pravilno povezana, se prikaže sporočilo <Odziv z gostitelja.>.
Če je naprava povezana na stikalno zvezdišče, morda ne bo povezana v omrežje, čeprav so naslovi IP nastavljeni pravilno. V tem primeru nastavite odlog začetka komunikacije iz naprave in poskušajte znova vzpostaviti povezavo. Nastavitev čakalnega časa pri vzpostavljanju povezave z omrežjem
A141-033