Zagozdenje papirja v viru papirja

Preverite mesto zastoja papirja na zaslonu in upoštevajte spodnja navodila, da odstranite papir.
Pred nadaljevanjem potrdite to
Pred začetkom postopka odstranjevanja zagozdenega papirja preverite, ali so pokrovi, kasete za papir naprave in dodatna oprema zaprti.

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz kasete za papir 1

1
Odprite desni pokrov.
2
Odstranite zagozdeni papir iz enote za dodajanje.
1
Dvignite enoto za dodajanje.
2
Spustite zeleni ročici na obeh straneh transportnega vodila.
3
Previdno izvlecite papir.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
3
Odstranite zagozden papir v kaseti za papir.
1
Do konca izvlecite predal za papir.
2
Previdno izvlecite papir.
3
Namestite kaseto za papir.
4
Zaprite desni pokrov.
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali je desni pokrov trdno zaprt.

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz kaset za papir 2, 3 in 4

Zagozdeni papir iz kaset 3 in 4 odstranite na enak način kot iz kasete za papir 2.
1
Odprite desni pokrov.
2
Odstranite zagozdeni papir iz enote za dodajanje.
1
Dvignite enoto za dodajanje.
2
Spustite zeleni ročici na obeh straneh transportnega vodila.
3
Previdno izvlecite papir.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
3
Zaprite desni pokrov.
4
Odprite desni pokrov podajalnika papirja.
5
Spustite zeleno ročico, da odprete transportno vodilo.
6
Previdno izvlecite papir.
7
Do konca izvlecite predal za papir in previdno izvlecite papir.
8
Namestite kaseto za papir.
9
Zaprite desni pokrov podajalnika papirja.
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali je desni pokrov trdno zaprt.
A141-01U