Promjena servisa za prijavu

Aplikacija za primjenu provjere autentičnosti korisnika naziva se „Servis za prijavu“. Uređaj je postavljen za korištenje „provjere autentičnosti korisnika (upravljanjem osobnom autentikacijom)“ kao zadanog servisa za prijavu. Ako želite koristiti „provjeru autentičnosti ID-ja odjela“, promijenite servis za prijavu u SMS-u.

Promjena servisa za prijavu

1
Prijavite se na Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Service Management Service].
3
Kliknite [System Application Management] [Start] u [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Status se mijenja u [Started].
4
Kliknite [Enhanced System Application Management]  [Switch] u [DepartmentID Authentication].
Status se mijenja u [Start after Restart].
5
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Uređaj će se ponovno pokrenuti i promijenjene postavke stupit će na snagu.
Kada je pokrenuta provjeru autentičnosti ID-ja odjela
Ako kliknete [Service Management Service] na stranici portala sučelja Remote UI, prikazat će se zaslon a prijavu u SMS. Radi sigurnosti, uređaj je konfiguriran dane dozvoljava prijavu sa zadanom lozinkom za SMS. Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Sigurnosne postavke>  <Postavke autentikacije/zaporke>  <Postavke zaporke>  privremeno postavite <Dopusti korišt. standard. zaporke za daljinski pristup> na <Uključeno>.
Nakon prijave u SMS zadanom lozinkom, vratite izvornu razinu sigurnosti mijenjanjem zadane lozinke i zatim ponovnim postavljanjem <Dopusti korišt. standard. zaporke za daljinski pristup> na <Isključeno>.
Kao posebna lozinka za prijavu u SMS postavlja se „MeapSmsLogin“. Ako se prijavite lozinkom „MeapSmsLogin“, prikazat će se zaslon za promjenu lozinke. Radi sigurnosti slijedite upute na zaslonu za mijenjanje lozinke.
Lozinka za SMS može se promijeniti pomoću [Change Password] u [System Management].
Nikako nemojte zaboraviti svoju lozinku. Inače se nećete moći prijaviti u SMS. U tom slučaju obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Vraćanje na provjeru autentičnosti korisnika
Odaberite [Enhanced System Application Management] [User Authentication], kliknite [Switch] te ponovno pokrenite uređaj. Ako nećete koristiti SMS servis za instalaciju (provjera autentičnosti lozinkom), nakon ponovnog pokretanja uređaja [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] i kliknite [Stop].

Postavka kod korištenja provjere autentičnosti ID-jem odjela

Kada primjenjujete upravljanje pomoću ID-ja odjela koristeći Upravljanje pomoću ID-a odjela, provjerite da administrator (administrator sustava) upravlja ID-jevima i PIN-ovima odjela. Za poboljšanje sigurnosti prijavite se s ID-ijem administratora sustava (ID upravitelja sustava) i svakako promijenite ID i PIN administratora sustava.
Kao što je prikazano u tablici u nastavku, koji korisnik će postati administrator ili opći korisnik ovisi o tome je li postavljeno upravljanje pomoću ID-a odjela uz postavke upravitelja sustava.
Upravljanje ID-jem odjela
Postavke upravitelja sustava
Administrator
Obični korisnici
Uključeno
Postavi
Upravitelj sustava
Korisnici čija autentičnost je provjerena ID-jem odjela i PIN-om koji nije od upravitelja sustava
Nije postavljeno
Provjera autentičnosti korisnika ID-jem odjela i PIN-a
Nijedno
Isključeno
Postavi
Upravitelj sustava
Korisnici osim upravitelja sustava
Nije postavljeno
Svi korisnici
Nijedno

Promijenite ID i PIN upravitelja sustava

Omogućavanje upravljanja pomoću ID-a odjela

Prijava kada je omogućeno upravljanje ID-jem odjela koristeći provjeru autentičnosti ID-jem odjela

Primjena ograničenja funkcija i korisničkim upravljanjem

A139-0RE