Osnovni postupci vezani uz slanje faksova

Ovaj odjeljak opisuje postavke vezane uz slanje faksova.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Odredite odredište na zaslonu s osnovnim značajkama faksiranja. Zaslon osnovnih značajki faksiranja
Navođenje odredišta iz adresara
Navođenje odredišta putem gumba za biranje jednim dodirom
Ručni unos odredišta
Definiranje odredišta na LDAP poslužitelju
Za provjeru detaljnih informacija o definiranom odredištu, odaberite željeno odredište koristeći i , a zatim pritisnite <Detalji>. Da biste izbrisali odredište iz navedenih odredišta, pritisnite <Izbriši odred.>.
Možete promijeniti odredišta iz <Detalji> određenih korištenjem čarobnjaka Nova odredišta i odredišta pribavljenih preko LDAP poslužitelja.
<ECM TX>, <Brzina slanja> i <Međunarodni promet> ne pojavljuju se kad navedete odredište iz udaljenog adresara.
Ako je poslužiteljski uređaj izvršava postavke podataka o upravitelju sustava, obavlja se provjera autentičnosti između poslužiteljskog uređaja i klijentskog uređaja dok klijentski uređaj pribavlja udaljeni adresar/gumbe za biranje jednim dodirom. Provjera autentičnosti obavlja se usklađivanjem ID-ja i PIN-a upravitelja sustava postavljenog na poslužiteljskom uređaju i klijentskom uređaju. Promijenite ID i PIN upravitelja sustava
Dostupnost udaljenog adresara/gumbi za biranje jednim dodirom ovisi o statusu postavki podataka o upravitelju sustava za poslužiteljski uređaj i klijentski uređaj, kako je prikazano u nastavku.
Kada poslužiteljski uređaj primjenjuje postavke podataka o upravitelju sustava
Kada klijentski uređaj primjenjuje postavke podataka o upravitelju sustava
ID upravitelja sustava poklapa se s PIN-om sustava za poslužiteljski uređaj
Možete koristiti udaljeni adresar/gumb za biranje jednim dodirom
Izvršavanje
Izvršavanje
Odgovara
Da
Ne odgovara
Ne
Neizvršavanje
-
Ne
Neizvršavanje
Izvršavanje
-
Da
Neizvršavanje
-
Da
4
Po potrebi definirajte postavke skeniranja.
Definiranje kako skenirati izvornike
Prilagođavanje kvalitete slike
Brisanje tamnih obruba (brisanje okvira)
5
Pritisnite  (Start).
Izvornici se skeniraju i započinje slanje.
Za otkazivanje skeniranja pritisnite <Otkaži> ili  (Stop)  <Da>.
Kada se prikaže <Za skeniranje sljedećeg originala pritisnite [Start].>
Za otkazivanje slanja pogledajte Otkazivanje slanja faksa.
Odaberite za provjeru ukupnog broja ispisanih stranica.
U gornjem desnom dijelu zaslona prikazuje se ukupan broj određenih odredišta. To omogućava da potvrdite da je broj odredišta ispravan prije slanja.
Za slanje s informacijama o pošiljatelju
Možete poslati s imenom pošiljatelja i brojem faksa. <ID-broj TX terminala>
Provjera statusa poslanih dokumenata
Na zaslonu <Nadzor statusa> možete provjeriti statuse poslanih dokumenata. Ovaj zaslon omogućava ponovno slanje faksova ili otkazivanje slanja nakon provjere statusa. Provjera statusa i zapisnici za poslane i primljene dokumente
Kad je <Prikaži obavijest kad je zadatak prihvaćen> postavljen na <Uključeno>, zaslon <Nadzor statusa> može se prikazati sa sljedećeg zaslona koji je prikazan nakon primanja zadatka slanja. <Prikaži obavijest kad je zadatak prihvaćen>
Kada se dogodi pogreška prijenosa jer je linija primatelja zauzeta
Uređaj automatski ponovno bira nakon određenog vremena. Možete promijeniti koliko će puta uređaj ponovno birati broj te koliko će trajati interval između ponovnih pokušaja. <Automatsko ponovno biranje>
Za ispis izvještaja za rezultate slanja
Na zaslonu osnovnih značajki faksiranja pritisnite <Opcije>  <Izvješće o TX rezultatu> omogućuje vam da automatski ispišete izvještaj koji navodi rezultate slanja.
Za postavljanje toga za svaki zadatak iz <Opcije>, nužno je odabrati <Samo za pogrešku> ili <Isključeno> u <Izvješće o TX rezultatu>, a zatim postavite <Dopusti ispisivanje iz Opcija> na <Uključeno>.
Kad su fotografije na poslanim slikama pretamne ili kad nije moguće ukloniti svijetle boje s pozadine izvornika u boji
Kvalitetu poslanih slika moguće je poboljšati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti/postavke.
Vrsta zadatka: Faks (slanje iz memorije) ili Skeniranje i slanje (faks/I-faks)
<Odabir boje>: <Crno-bijelo> (Skeniranje i slanje)
<Tip originala>: <Tekst>
<Gustoća>  <Gustoća pozadine>: <Auto>
<Razlučivost>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi, ili 600 dpi x 600 dpi*
*Može se postaviti za Skeniranje i slanje
<Prioritet brzine/kvalitete slike za c-b sken>  Zadaci slanja faksa/I-faksa: <Prioritet kvalitete> (<Prioritet brzine/kvalitete slike za c-b sken>)
Spremanje kopije poslanog dokumenta
Možete postaviti uređaj da sprema kopije poslanog dokumenta na datotečni poslužitelj. Ta kopija se pretvara u elektronički format poput PDF-a i sprema, što omogućava jednostavnu provjeru sadržaja s računala. Spremanje kopije poslanog dokumenta
Odabir imena pošiljatelja
Na zaslonu osnovnih postavki faksiranja pritisak na <Opcije>   <Ime pošiljatelja (TTI)> omogućava odabir imena s popisa registriranih imena pošiljatelja za uključivanje u podacima pošiljatelja. <Registriranje imena pošiljatelja (TTI)>
Ako se prijavite koristeći provjeru autentičnosti korisnika, ime za prijavu pojavljuje se u <100> imena pošiljatelja (TTI).
Provjera skeniranih slika prije slanja
Možete provjeriti skenirane slike na zaslonu pretpregleda prije slanja. Provjera skeniranih slika prije slanja (pretpregled)
Registriranje često korištenih postavki
Možete kombinirati često korištena odredišta i postavke skeniranja na gumbu na uređaju radi kasnijeg korištenja. Pritiskom registriranog gumba kod skeniranog izvornika, možete brzo dovršiti postavke. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
A139-066