<Zajedničke postavke>

Odredite postavke koje su zajedničke za funkciju slanja.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Registriranje omiljenih postavaka>/<Uređivanje omiljenih postavaka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Često korištene postavke možete registrirati na gumb uređaja za kasniju upotrebu prilikom skeniranja. Gumbu možete dodijeliti i naziv te možete unijeti komentar. Također možete izbrisati registrirane postavke ili im promijeniti naziv. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriranje omiljenih postavaka>
Potvrda postavki
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Odabir lokacije: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaz komentara>:
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv>, <Komentar>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Uređivanje omiljenih postavaka>
Odabir gumba: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz komentara>:
<Uključeno>, <Isključeno>
<Izbriši>, <Provjera sadržaja>, <Preimenuj>

<Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati hoće li se prikazati zaslon za potvrdu kada pozivate "Omiljene postavke".
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardni zaslon>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odrediti da se na zaslonu prikazuje kada se pritisne <Skeniranje i slanje> ili  (Resetiranje).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Standardni zaslon>
<Standardno>, <Brzinska tipka>, <Omiljene postavke>, <Adresar>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Ograniči uporabu adresara>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li sakriti adresar i brzinske tipke na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja i sl. te želite li ograničiti upotrebu adresara.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči uporabu adresara>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Promjena standardnih postavaka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete promijeniti postavke registrirane kao zadane za funkciju <Skeniranje i slanje>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Promjena standardnih postavaka>
<Registriraj>, <Inicijaliziraj>
Da
Da
Ne
C
Omiljene postavke

<Registriranje prečaca za opcije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Modove možete registrirati na tipkama prečaca koje se prikazuju na zaslonu <Skeniranje i slanje>. Ta je značajka korisna kada želite registrirati često korištene funkcije. Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriranje prečaca za opcije>
<Prečac 1>:
<Obostrani original>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
Da
Da
Ne
C
Omiljene postavke
<Prečac 2>:
<Orijentacija sadržaja orig.>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>

<Izvješće o TX rezultatu>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Izvješće o slanju est izvješće koje vam omogućuje da provjerite jesu li dokumenti pravilno poslani na željeno odredište. Uređaj se može postaviti tako da automatski ispisuje to izvješće nakon slanja dokumenata ili kada dođe do pogreške u prijenosu. Postavku možete definirati i tako da ispisuje prvi dio dokumenta kao dio izvješća koji će vas podsjetiti na sadržaj dokumenta. Izvješće o TX rezultatu
Mogućnost <Dopusti ispisivanje iz Opcija> može se postaviti ako je odabrano <Samo za pogrešku> ili <Isključeno>. Ako postavite <Dopusti ispisivanje iz Opcija> na <Uključeno>, za svaki zadatak možete odrediti želite li ispisati izvješće o slanju pod <Opcije>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izvješće o TX rezultatu>
<Samo za pogrešku>, <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Samo za pogrešku>:
<Dopusti ispisivanje iz Opcija>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>  
Kada je odabrana mogućnost <Isključeno>:
<Dopusti ispisivanje iz Opcija>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada šaljete dokument u boji, mogućnost <Izvješće sa slikom TX-a> ne može se koristiti za prilaganje slike pretvorene u crno-bijelu tehniku.
Ta je postavka povezana s postavkom <Izvješće o TX rezultatu> pod <Opcije> za svaku funkciju.

<Izvješće o upravljanju komunikacijama>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Kao izvješće možete ispisati ili poslati evidenciju slanja/primanja dokumenata. Uređaj se može postaviti tako da ispisuje ili šalje to izvješće kada se dosegne zadan broj komunikacija (100 do 1000) ili u zadano vrijeme. Izvješća o slanju/primanju također se mogu ispisivati ili slati zasebno. Izvješće o upravljanju komunikacijama
Kada se izvješće šalje u obliku podataka, šalje se u formatu datoteke CSV.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izvješće o upravljanju komunikacijama>
<Ispiši/šalji za svaki odabrani br. prijenosa>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Broj prijenosa: Od 100 do 1000
<Ispiši/pošalji u podešeno vrijeme>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Određivanje vremena ispisa: 00:00 do 23:59
<Odvojeno ispiši zadatke slanja/primanja>: Uključeno, Isključeno
<Odredište>

<ID-broj TX terminala>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Kada šaljete faks/I-faks, možete odabrati želite li dodati podatke pošiljatelja pri vrhu poslanog dokumenta. Bit će ispisan podaci kao što su broj faksa, ime i adresa I-faksa uređaja, što omogućuje primatelju da provjeri tko je poslao dokument.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<ID-broj TX terminala>
<Ispisivanje>, <Ne ispisuj>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozicija ispisivanja>: <Unutar područja slike>, <Izvan područja slike>
<Prikaži naziv odredišnog uređaja>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Broj označiti kao>: <Faks>, <TEL>
Podaci registrirani pod <Registriranje telefonskog broja uređaja> i <Registriranje naziva uređaja> ispisuju se kao podaci pošiljatelja. Postavke faks linije
Kada ispisujete ime pošiljatelja umjesto imena jedinice, registrirajte ime pod <Registriranje imena pošiljatelja (TTI)> i definirajte ga pod <Ime pošiljatelja (TTI)>. Faksiranje
Modeli s neobaveznom funkcijom faksiranja
Pri slanju daljinskih faksova upotrebljavaju se postavke uređaja poslužitelja.

<Brisanje neuspjelih TX zadataka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li u slučaju pogreške sa slanjem/spremanjem automatski izbrisati dokument iz memorije. Ako odaberete <Isključeno>, moći ćete ponovno poslati/ponovno spremiti dokumente koji nisu uspješno poslani/spremljeni.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Brisanje neuspjelih TX zadataka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se taj mod postavi na <Isključeno>, status svakog zadatka s pogreškom u prosljeđivanju bit će spremljen pod <Status zadatka> na zaslonu <Nadzor statusa>.

<Broj ponovnih pokušaja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odrediti koliko će puta uređaj automatski pokušati ponovno poslati podatke nakon što slanje podataka ne uspije jer je primatelj zauzet slanjem ili primanjem ili kad dođe do pogreške.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Broj ponovnih pokušaja>
Od 0 do 3 do 5 puta
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta je postavka onemogućena pri slanju faksova.

<Omjer kompresije podataka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete podesiti omjer komprimiranja podataka skeniranih u boji/sivim tonovima.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Omjer kompresije podataka>
<Visoki omjer>, <Normalno>, <Niski omjer>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako želite odabrati kompaktnu funkciju za format datoteke XPS, preporučuje se da postavite <Omjer kompresije podataka> na <Normalni> ili <Niski omjer>. Ako ga postavite na <Visoki omjer>, slike se mogu ispisivati u niskoj kvaliteti čak i ako odaberete <Prioritet kvalitete> pod <Generiraj datoteku> <Razina kvalitete slike za Kompakt>.
Ta je postavka onemogućena pri slanju faksova.

<Gamma vrijednost za YCbCr TX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Ako šaljete dokument u boji ili sivim tonovima, možete definirati gama vrijednost koja će se upotrebljavati pri pretvaranju skeniranih RGB slikovnih podataka u YCbCr. Postavljanjem odgovarajuće gama vrijednosti možete reproducirati sliku u optimalnoj kvaliteti slike kod primatelja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Gamma vrijednost za YCbCr TX>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta je postavka onemogućena za sljedeće formate datoteke:
PDF; Kompakt
XPS; Kompakt
Ta je postavka onemogućena pri slanju faksova.

<Koristi slanje segmenata za WebDAV TX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Prilikom slanja s pomoću WebDAV-a podatke možete podijeliti na dijelove. Kodiranje dijelova je funkcija za slanje datoteka nepoznate veličine tako da se datoteka dijeli na dijelove poznate veličine. To omogućava da se vrijeme slanja smanji jer nije potrebno preračunavati veličinu datoteke prije slanja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi slanje segmenata za WebDAV TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Možda nećete moći poslati datoteke sa kodiranim dijelovima, ovisno o određenim uvjetima za WebDAV server i proxy server.

<Potvrda TLS certifikata za WebDAV TX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Prilikom slanja s pomoću WebDAV-a možete provjeriti je li certifikat poslužitelja TLS valjan. Možete provjeriti valjanost certifikata i pouzdanost lanca certifikata te potvrditi CN (Common Name, uobičajeni naziv).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda TLS certifikata za WebDAV TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Dodati stavke za provjeru>: <CN>: Uključeno, Isključeno
Ako ne potvrdite certifikat, TLS komunikacija se provodi, čak i s nevaljanim certifikatom.
U slučaju problema s certifikatom WebDAV slanje neće uspjeti.

<Potvrda TLS certifikata za FTPS TX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Prilikom slanja s pomoću FTPS-a možete provjeriti je li TLS certifikat poslužitelja valjan. Možete provjeriti valjanost certifikata i pouzdanost lanca certifikata te potvrditi CN (Common Name, uobičajeni naziv).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda TLS certifikata za FTPS TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Dodati stavke za provjeru>: <CN>: Uključeno, Isključeno

<Ograniči nova odredišta>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Kada šaljete faksove i skenirane podatke, dostupna odredišta mogu biti ograničena na sljedeća tri načina kako bi se osiguralo da korisnici ne mogu odrediti odredište unosom teksta.
Odredišta registrirana u adresaru i na brzinskim tipkama
Odredišta postavljena u mogućnosti <Omiljene postavke> i <Pošalji meni>
Odredišta koja se mogu pretraživati s pomoću LDAP poslužitelja
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči nova odredišta>
<Faks>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Uključeno>, <Isključeno>
<I-faks>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Datoteka>: <Uključeno>, <Isključeno>

<Uvijek dodaj potpis uređ. na ono što se šalje>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati hoće li se uvijek dodavati potpis uređaja na poslane PDF/XPS dokumente.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Uvijek dodaj potpis uređ. na ono što se šalje>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Ograničavanje formata datoteka>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ako postavite <Ograničavanje formata datoteka> na <Uključeno>, moći će se slati isključivo datoteke u formatu PDF/XPS.

<Ograniči e-mail na Pošalji meni>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete ograničiti odredište koje se može definirati prilikom slanja e-pošte na adresu e-pošte prijavljenog korisnika. Ta vam postavka omogućuje sprječavanje curenja informacija u slučaju prijenosa na pogrešno odredište.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči e-mail na Pošalji meni>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta se postavka primjenjuje na korisnike s ulogom GeneralUser.

<Ograniči TX datoteke na Osobnu mapu>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete ograničiti odredište koje se može definirati prilikom spremanja na datotečni poslužitelj, u namjensku mapu prijavljenog korisnika. Ta vam postavka omogućuje sprječavanje curenja informacija u slučaju prijenosa na pogrešno odredište.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči TX datoteke na Osobnu mapu>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta se postavka primjenjuje na korisnike s ulogom GeneralUser.

<Metoda definiranja osobne mape>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Osobna mapa je pojedinačna mapa koju može upotrebljavati korisnik prijavljen s pomoću upravljanja osobnom provjerom autentičnosti. Dijeljene mape i datotečni poslužitelji mogu se definirati i koristiti za Osobna mapa. Konfiguriranje osobnih mapa
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Metoda definiranja osobne mape>
<Početna mapa>, <Registriraj za svakog korisnika>, <Koristi poslužitelj za prijavu>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Početna mapa>:
<Podesi>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Naziv hosta>, <Staza mape>
<Koristi autentikac. podat.svak.koris.>: Uključeno,isključeno
Kada je odabrana mogućnost <Koristi poslužitelj za prijavu>:
<Koristi autentikac. podat.svak.koris.>: Uključeno,isključeno
Osobna mapa je mapa koju dijele sljedeći zasloni.
<Skeniranje i slanje>
<Mreža> u <Skeniranje i pohrana>
<Mreža> u <Pristup pohranjenim datotekama>

<Ograniči ponovno slanje iz dnevnika>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odrediti želite li onemogućiti korisnicima pozivanje evidencija za odredišta i postavke skeniranja određene u prošlosti. Ako odaberete <Uključeno>, gumbi <Prijašnje postavke> bit će skriveni sa zaslona s osnovnim značajkama faksiranja i zaslona s osnovnim značajkama skeniranja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči ponovno slanje iz dnevnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Arhiviraj TX dokument>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Kopiju poslanog faksa možete spremiti na unaprijed definirano odredište (e-pošta ili datotečni poslužitelj i sl.). Spremanje kopije poslanog dokumenta
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Arhiviraj TX dokument>
<Koristi Arhiviranje TX dokumenta>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Lok.sigurn. kopije>: Odabir adresa, Pojedinosti adrese, Registracija adresa
<Naziv mape>: <Podaci o pošiljatelju>, <Datum>, <Isključeno (ne kreirati)>
<Format datoteke>: <TIFF>, <PDF>

<Prikaži obavijest kad je zadatak prihvaćen>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li da se prikaže zaslon kojim se od vas traži da provjerite status komunikacije nakon slanja/spremanja dokumenata s pomoću funkcija <Faks> ili <Skeniranje i slanje> (Zaslon <Početni prikaz>).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži obavijest kad je zadatak prihvaćen>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zadatak za otkazivanje kad se pritisne Stop>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Odaberite zadatak slanja koji će se prekinuti kada pritisnete tipku Stop dok se obrađuje zadatak slanja funkcije faksiranja ili funkcije skeniranja i slanja. Možete odabrati <Najnoviji primljeni zadatak> ili <Zadatak za slanje>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Zadatak za otkazivanje kad se pritisne Stop>
<Najnoviji primljeni zadatak>, <Zadatak za slanje>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako ste odabrali <Zadatak za slanje> i uređaj ima više linija faksa koje se trenutačno upotrebljavaju za slanje, otkazuje se posljednji od tih zadataka.

<Prikaz upoz. za post. odred. dozvane s vrem. pravca>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>
Odaberite želite li da se prikazuje upozorenje prilikom dodavanja odredišta za zadatak slanja dozvan s vremenskog pravca.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaz upoz. za post. odred. dozvane s vrem. pravca>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A139-0J3