<Postavke papira>

Odredite postavke za papir koji se upotrebljava.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Postavke papira>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke papira>
Možete registrirati format i vrstu papira za svaki izvor papira. Ova postavka omogućuje vam postizanje odgovarajućih rezultata ispisa. Određivanje formata i vrste papira u ladici za papir
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke papira>
Izvor papira
<Pod.>:
<Postavke papira: format papira>
<A4>, <A5>, <A5R>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>
<Vlastiti format>, <Veličina u inčima>
<Postavke papira: tip papira>
<Tanki (60 g/m2)>, <Obični 1 (61-74 g/m2)>, <Obični 2 (75-90 g/m2)>, <Obični 3 (91-105 g/m2)>, <Teški 1 (106-119 g/m2)>, <Teški 2 (120-128 g/m2)>, <Teški 3 (129-163 g/m2)>, <Obojeni (61-74 g/m2)>, <Reciklirani 1 (61-74 g/m2)>, <Reciklirani 2 (75-90 g/m2)>, <Naljepnice>, <Sa zaglav 3 (91-105 g/m2)>,
 <Detaljne postavke>
Da
Da
Da*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Vlastiti format> ne mogu se postaviti sa sučelja Remote UI.
*2 <Vlastiti format> ne može se uvesti s pomoću funkcije uvoza svih postavki.
Ako ste promijenili format ili vrstu papira koji je umetnut u izvor papira, obavezno promijenite i tu postavku.

<Postavke upravljanja tipovima papira>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke papira>
Osim zadanih vrsta papira registriranih u uređaju, možete registrirati/uređivati različite vrste prilagođenog papira (korisnički definirane vrste papira). Postavke upravljanja vrstama papira
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke upravljanja tipovima papira>
<Detalji/uredi>
<Naziv>, <Kategorija>, <Temeljna gramatura>, <Dorada>, <Tip>, <Obojeni>, <Koristi kao papir predložak>, <Mod za vlažno okruženje>, <Mod spreč. sljep. izlaz. papira>, <Sm. defek. slika izaz. pap. praš.>, <Pod. dost. pap. u VN odlag.>, <Smanji valovitost tankog papira>, <Smanji nabore tank./obič. pap.>, <Smanji nabore omotnica>
<Dupliciraj>, <Izbriši>
Da
Ne
Da
C*1
Paper Type Management Settings
*1 <Koristi kao papir predložak> kategoriziran je kao „A".

<Registriraj omiljeni papir (višenamjenski odlagač)>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke papira>
Možete jednostavno definirati postavke papira registriranjem papira koji često upotrebljavate u višenamjenskoj ladici s pomoću gumba. "Omiljeni papir" može se jednostavno opozvati sa zaslona koji se prikazuje kada je papir umetnut. Registriranje često korištene veličine i vrste papira za višenamjensku ladicu
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriraj omiljeni papir (višenamjenski odlagač)>
<P1> do <P30>:
<Registr./Uredi>, <Preimenuj>, <Izbriši>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Standardne postavke višenamjskog odlagača>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke papira>
Možete postaviti metodu za odabir papira koji će se upotrebljavati u višenamjenskoj ladici. Ako u višenamjenskoj ladici uvijek upotrebljavate isti format/vrstu papira, praktično je registrirati papir pod <Koristi podešeno>. Fiksiranje veličine i vrste papira za upotrebu u višenamjenskoj ladici
Ako u višenamjenskoj ladici upotrebljavate različite vrste papira, odaberite <Uvijek zadati>. Ako često upotrebljavate više vrsta papira, možete preskočiti postupak odabira vrste papira registracijom vrsta papira unaprijed. Registriranje često korištene veličine i vrste papira za višenamjensku ladicu
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Standardne postavke višenamjskog odlagača>
<Koristi podešeno> (<Registriraj>)
<Uvijek zadati> (<Standardno>, <Omiljeni papir>)
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Kada su sljedeći uvjeti ispunjeni, možete pritisnuti <Privr. promj. pap. u VN odl.> na zaslonu za odabir papira u <Kopiranje> i <Pristup pohranjenim datotekama> da biste promijenili format/vrstu papira koji se umeće iz višenamjenske ladice.
Ako je u višenamjensku ladicu umetnut papir
Ako je ta postavka postavljena na <Koristi podešeno>
Ako je mogućnost <Prioritiziraj post. pog.prog.pisača za zadat. s VNodlag.> postavljena na <Uključeno>

<Registriranje vlastitog formata>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke papira>
Možete registrirati često korištene slobodne formate papira. Ovdje registrirani formati papira prikazuju se na zaslonu za odabir formata papira za ladicu papira i višenamjensku ladicu. Registriranje papira slobodne veličine (papir prilagođene veličine)
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriranje vlastitog formata>
<S1> do <S4>:
<Registr./Uredi>, <Izbriši>, <Preimenuj>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
A139-0F3