Imprimarea utilizând o imprimantă virtuală

O imprimantă virtuală vă permite să utilizați imprimarea LPD sau imprimarea FTP cu setările de imprimantă înregistrate în prealabil ca imprimantă virtuală. De exemplu, prin înregistrarea în prealabil a setărilor, precum tipul hârtiei, numărul de copii și imprimarea față-verso, este eliminată necesitatea de a le specifica pentru fiecare lucrare.
Setați <Memorare forţată> pe <Oprit>. Dacă opțiunea <Memorare forţată> este setată când este executată o lucrare, rezultatele pot să difere în funcție de setări. Configurarea setărilor de imprimare cu reținere forțată
Dacă lucrarea corespunde condițiilor setate pentru <Acţ. asupra lucr.> și <Anulare>: Lucrarea s-a anulat.
Dacă lucrarea corespunde condițiilor setate pentru <Acţ. asupra lucr.> și <Tipărire>: Lucrarea este imprimată în conformitate cu imprimanta virtuală.
Dacă lucrarea corespunde condițiilor setate pentru <Acţ. asupra lucr.> și <Menţ. ca Lucr. partajată>: Imprimanta virtuală este dezactivată și lucrarea este reținută în aparat.
Pentru imprimarea securizată și imprimarea securizată criptată, imprimanta virtuală este dezactivată și lucrarea este reținută în aparat.
Pentru a efectua imprimarea LPD, setați opțiunea <Setări tipărire LPD> pe <Pornit>.
Pentru a efectua imprimarea FTP, setați opțiunea <Setări tipărire FTP> pe <Pornit>.
Limbajul de descriere a paginii și formatul de fișier care se pot utiliza cu o imprimantă virtuală sunt PS și PDF.

Adăugarea unei imprimante virtuale

1
Porniți IU la Distanță Pornirea instrumentului IU la distanță
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanță
3
Faceți clic pe [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Faceți clic pe [Add Virtual Printer].
Nu pot fi efectuate simultan operații din mai multe browsere.
5
Introduceți numele imprimantei virtuale și specificați setările necesare.
Nu pot fi înregistrate mai multe imprimante virtuale cu același nume.
Pot fi înregistrate maximum 20 de imprimante virtuale.
6
Faceți clic pe [Add].
Pentru a efectua aceste setări, trebuie să vă conectați la IU la distanță cu oricare din privilegiile următoare. Pentru mai multe informații, consultați elementele din [Select Role to Set:] din Înregistrarea informațiilor utilizatorului în dispozitivul local.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor

Imprimarea cu o imprimantă virtuală

Pentru imprimarea LPD
LPR -S [adresa IP a aparatului] -P [numele imprimantei virtuale] [numele fișierului]
Exemplu: Imprimarea unui fișier „exemplu.pdf” cu o imprimantă virtuală denumită „001”
lpr -S adresa IP a aparatului -P 001 exemplu.pdf
Pentru imprimarea FTP
put [numele fișierului] [numele imprimantei virtuale]
Exemplu: Imprimarea unui fișier „exemplu.pdf” cu o imprimantă virtuală denumită „001”
> put exemplu.pdf 001
A13X-07S