Diverse funcții de securitate

Nu vă simțiți neliniștit în legătură cu următoarele probleme?
Ieșire nesupravegheată
Acces neautorizat
Faxuri trimise la destinații greșite
Ai uitat să ștergi date confidențiale de pe aparat
Aparatul oferă diverse funcții de securitate pentru a reduce la minim riscul de scurgeri de informații și acces neautorizat.
Această secțiune descrie funcții eficiente în anumite situații.
Implementarea măsurilor de securitate nu garantează că toate informațiile vor fi protejate.
Utilizarea funcției Import total permite gestionarea mai multor dispozitive cu aceleași setări. Importul/exportul setărilor

Prevenirea scurgerilor și modificării documentelor

La gestionarea documentelor confidențiale este necesar să vă preocupați de probleme cum ar fi scurgerile, pierderile și modificările. Aparatul este echipat cu funcții de securitate concepute pentru a preveni sustragerea și modificarea documentelor electronice și a celor pe hârtie, precum înglobarea de text invizibil în datele de ieșire, neînceperea imprimării până când utilizatorul nu se conectează la dispozitiv și atașarea unei semnături la documentele PDF.
Utilizați următoarele funcții ca măsuri de securitate pentru prevenirea scurgerilor și modificării documentelor, etc.
Memorare forţată
Pentru a evita lăsarea materialelor imprimate, scurgerile accidentale de informații, imprimarea greșită etc., administratorul poate seta să stocheze documentul înainte de imprimare. Documentele de imprimare care sunt memorate forțat în aparat
Permite doar lucrări de tipărire criptate
Utilizând Imprimare sigură criptată, puteți să trimiteți de la computer date de imprimare criptate către un aparat. Această caracteristică vă permite să reduceți riscul de scurgere a informațiilor când trimiteți date imprimate și să imprimați mai sigur. Permiterea doar a imprimării sigure criptate
Digital Signature
Puteți mări fiabilitatea documentelor create pe aparat, adăugând semnături digitale la documentele scanate. Semnătura digitală este adăugată utilizând un mecanism cu cheie și certificat, care vă permite să identificați dispozitivul care a creat documentul, asigurându-vă în același timp că datele nu au fost modificate. Adăugarea unei semnături digitale la fișierele trimise
PDF criptat
Setarea unei parole când se scanează un original permite ca fișierele PDF să fie criptate pentru trimitere/salvare. Acest lucru ajută la reducerea riscului ca fișierele să fie vizualizate sau editate de alte persoane. Efectuarea criptării

Prevenirea accesului neautorizat la rețea

Deși serviciile Cloud au facilitat schimbul de date prin internet, comunicarea poate fi în continuare interceptată sau modificată de terți rău intenționați din cauza vulnerabilităților rețelei. Aparatul prevede diverse măsuri pentru creșterea securității rețelei, cum ar fi comunicarea numai cu adrese IP specifice și criptarea datelor pentru comunicare.
Utilizați următoarele funcții ca măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat la rețea etc.
Setări Firewall
Accesul neautorizat al terților, precum și atacurile și breșele în rețea pot fi blocate prin permiterea comunicării numai cu dispozitivele care au o anumită adresă IP. Restricționarea comunicării folosind firewall-uri
Setări proxy
Puteți să asigurați o mai bună securitate utilizând un server proxy pentru conexiunile efectuate în afara rețelei, ca în cazul răsfoirii site-urilor web. Setarea unui proxy
Setări TLS
TLS este un protocol pentru criptarea informațiilor trimise prin intermediul unei rețele și este adesea folosit pentru comunicarea prin intermediul unui browser Web sau a unei aplicații de e-mail. TLS permite o comunicare sigură în rețea atunci când accesați aparatul într-o varietate de situații, cum ar fi atunci când utilizați IU la distanță sau software-ul de gestionare a agendei. Configurarea cheii și a certificatului pentru TLS
Setări IPSec
În timp ce TLS criptează doar informațiile folosite de o anumită aplicație, precum un browser Web sau o aplicație de e-mail, IPSec criptează toate pachetele IP. Acest lucru permite protocolului IPSec să ofere un sistem de securitate mai versatil decât TLS. Configurarea setărilor IPSec
Setări IEEE 802.1X
Dacă un dispozitiv încearcă să se conecteze și să înceapă să comunice pe o rețea 802.1X, dispozitivul trebuie să treacă prin autentificarea utilizatorului pentru a demonstra că acea conexiune este realizată de un utilizator autorizat. Informațiile de autentificare sunt trimise către și verificate de un server RADIUS, care permite sau respinge comunicarea cu rețeaua în funcție de rezultatele autentificării. Dacă autentificarea eșuează, un switch LAN (sau un punct de acces) blochează accesul din exterior la rețea. Aparatul se poate conecta la o rețea 802.1X ca un dispozitiv client. Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X

Prevenirea problemelor cauzate de trimiterea eronată

Trimiterea eronată la o destinație greșită sau greșelile neintenționate, cum ar fi introducerea unui număr de fax greșit, pot duce la scurgeri de informații confidențiale. Aparatul oferă diverse măsuri pentru creșterea securității la trimitere, cum ar fi limitarea destinațiilor la care se poate trimite și forțarea introducerii numărului de fax de două ori înainte de a trimite.
Utilizați următoarele funcții ca măsuri de securitate pentru prevenirea problemelor cauzate de trimiteri eronate.
PIN agendă
Puteți să setați un număr de acces pentru contacte de afaceri importante și alte destinații din Agendă pe care nu doriți să le afișați tuturor utilizatorilor. Restricționarea accesului la destinațiile înregistrate în Agendă
Gestionare numere de acces agendă
Puteți să preveniți scurgerea de informații sensibile sau personale din Agendă prin setarea unui PIN sau prevenind afișarea anumitor destinații din Agendă. De asemenea, puteți să ascundeți Agenda. Ascunderea Agendei
Restricţ. Fol. Agendă
Stabiliți dacă să se ascundă Agenda și butoanele rapide. Puteți să specificați setări separate pentru Fax, precum și pentru Scanare și trimitere. Restricționarea utilizării Agendei
Limitare destinaţii noi
Destinațiile care pot fi specificate când se trimit faxuri sau documente scanate pot fi limitate la cele înregistrate în Agendă sau în butoanele rapide, la cele înregistrate în <Setări Favorite> sau <Transmite către mine> ori la cele care pot fi căutate pe serverul LDAP. Restricționarea destinațiilor noi
Limitare E-Mail la transmitere către mine
Puteți să setați restricții astfel încât utilizatorii care se conectează prin autentificare personală să poată trimite documentele scanate numai către propriile adrese de e-mail. Restricționarea destinației de e-mail la <Transmite către mine>
Restricţionare TX fişier în folderul personal
Puteți seta restricții astfel încât utilizatorii care se conectează cu autentificare personală să poată trimite documente scanate numai în folderul personal. Restricționarea destinației de trimitere a fișierelor la folderul personal
Restricţ.trans.către domenii
Puteți să restricționați destinațiile de e-mail și I-fax astfel încât să fie disponibile numai adresele dintr-un anumit domeniu. Când este specificat un domeniu, puteți să stabiliți și dacă se permite trimiterea către subdomenii. Restricționarea domeniului destinației de trimitere
Confirmaţi numărul de fax introdus
Puteți să cereți utilizatorilor să introducă un număr de fax de două ori pentru confirmare, înainte de a trimite faxuri, pentru a preveni apelarea greșită. Confirmarea numerelor de fax înainte de trimitere
Permite TX cu driver fax
Puteți interzice utilizatorilor să trimită faxuri de pe un computer. Restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer
Confirmare înainte de trans.când este incl.dest. fax
Puteți să setați aparatul astfel încât să afișeze un ecran de confirmare când trimite către o destinație de fax. Afișarea unui ecran de confirmare pentru destinațiile de fax
Previzualizarea documentelor înainte de expediere
Puteți să verificați imaginile scanate înainte de a le trimite, pe ecranul de previzualizare. Verificarea imaginilor scanate înainte de trimitere (previzualizare)

Prevenirea scurgerilor de informații confidențiale în timpul funcționării aparatului

Aparatul generează valoare ca activ informațional prin stocarea de date importante. O altă măsură importantă de securitate este prevenirea rămânerii informațiilor confidențiale pe aparat după distribuire. Aparatul oferă diverse măsuri pentru creșterea securității în funcționare, cum ar fi împiedicarea operării aparatului de către utilizatorii neînregistrați și ștergerea completă a datelor de lucru temporare la pornirea aparatului.
Utilizați următoarele funcții ca măsuri de securitate pentru a preveni scurgerile de informații confidențiale în timpul operării aparatului.
Verificare Sistem la Pornire
Integritatea aplicațiilor firmware, sistem și AddOn din aparat este verificată în timpul pornirii. <Setări Verificare Sistem>
McAfee Embedded Control
Când aparatul este în funcțiune, funcția McAfee Embedded Control este utilizată pentru a preveni modificarea neautorizată a programelor și executarea programelor neautorizate, pentru asigurarea unei fiabilități îmbunătățite a sistemului. <Setări Verificare Sistem>
Gestionarea autentificării personale
Un nume de utilizator și o parolă pot fi utilizate pentru a efectua autentificarea personală a utilizatorilor. Prevenirea accesului neautorizat de către terți și setarea restricțiilor de utilizare pot menține un nivel mai înalt de securitate și permit o funcționare mai eficientă a aparatului. Gestionarea utilizatorilor
Criptarea datelor în spațiul de stocare
Puteți cripta automat datele din spațiul de stocare pentru a preveni scurgerile de informații determinate prin eliminarea spațiului de stocare. Gestionarea datelor din memorie/spațiul de stocare
Iniţializare toate datele/setările
Puteți să restabiliți toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică. Toate datele rămase în dispozitivul de stocare sunt suprascrise cu date 0 (null), fapt care previne scurgerea de date sensibile la eliminarea dispozitivului de stocare.Inițializarea tuturor datelor/setărilor
Security Policy Settings
O politică de securitate descrie regulile aplicabile la nivel de companie, referitoare la securitatea informațiilor. Cu acest aparat pot fi setate împreună mai multe setări legate de o politică de securitate. Aplicarea unei politici de securitate la aparat
Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă
Din motive de securitate, puteți să setați aparatul astfel încât să nu permită utilizatorilor să se conecteze la IU la distanță utilizând parola implicită (7654321) a utilizatorului „Administrator”. <Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă>
A13X-0LJ