Nu se poate imprima

Verificați în primul rând

Indicatorul Procesare/Date (de pe panoul de control) clipește sau este aprins?

În cazul în care clipește sau este aprins, există un document în cursul procesării sau în așteptarea procesării. Așteptați să fie finalizată procesarea sau selectați, de pe ecranul pentru verificarea stării imprimării, documentul pentru care doriți prioritate.
Verificarea stării și a istoricului de imprimare
Documentele de imprimare care sunt memorate forțat în aparat

Este afișat un mesaj pe afișajul panoului tactil?

Pe afișajul panoului tactil se afișează un mesaj când survine o eroare sau o problemă în timpul funcționării aparatului.
Se afișează un mesaj sau un număr care începe cu „#” (un cod de eroare)

Este opțiunea <Selectare automată> setată pe <Nu>?

Pentru a comuta pe modul de operare adecvat, modificați toate elementele sau elementele pe care le utilizați pe <Da>. Pentru mai multe detalii, consultați Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)) de pe site-ul de manuale online.

Este activată imprimarea Reținere forțată?

Dacă este activată, este posibil ca documentele să nu fie imprimate, în funcție de setările acestora.
Configurarea setărilor de imprimare cu reținere forțată

Imprimați prin intermediul unui server de imprimare utilizând comanda LPR?

La imprimarea continuă de date PDF utilizând comanda LPR, executată câte o lucrare la un moment dat la intervalul setat în <Temporizare>. Pentru mai multe detalii, consultați Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)) de pe site-ul de manuale online.
A13X-0L2