Ak zariadenie nefunguje

Ak sa počas používania zariadenia vyskytne problém, skôr než kontaktujete svojho predajcu alebo servisného zástupcu, si pozrite nasledujúce informácie.

Najprv si pozrite toto

Je na displeji zobrazená nejaká správa?

V prípade, že sa počas používania zariadenia vyskytne chyba alebo problém, na displeji sa zobrazí hlásenie.
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)

Svieti ikona  (Úspora energie)?

Ak svieti, stlačením ikony (Úspora energie) zrušte režim spánku.

Je zariadenie správne pripojené k počítaču?

Skontrolujte sieťové pripojenie zariadenia a počítača.
Nastavenie sieťového prostredia

Ak zariadenie nereaguje na počítač

Reštartujte zariadenie.

Ak zariadenie nereaguje, ani keď je zapnuté, vypnite ho (Vypnutie zariadenia). Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený, počkajte aspoň 10 sekúnd od vypnutia hlavného napájania a potom zariadenie znova zapnite (Zapnutie zariadenia).

Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač.

Informácie o inštalácii ovládača nájdete v časti Inštalácia ovládačov.

Skontrolujte, či má zariadenie nastavenú správnu adresu IP.

Skontrolujte nastavenie adresy IP a ak nie je správne, zmeňte ho. Informácie o nastaveniach nájdete v časti Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou.

Keď sa zobrazuje overovacia (prihlasovacia) obrazovka

Prihláste sa ako registrovaný používateľ.

Keď sa zobrazí overovacia (prihlasovacia) obrazovka, je potrebné prihlásiť sa ako registrovaný používateľ, aby ste mohli pokračovať v používaní zariadenia.
Prihlásenie do zariadenia
A15J-09R