Zobrazí sa správa s výzvou, aby ste kontaktovali svojho predajcu alebo servisného zástupcu

Keď zariadenie nemôže pre problém fungovať normálne, na displeji dotykového panela sa zobrazí hlásenie. Pozrite si prepojenie podľa zobrazeného hlásenia.

Keď sa zobrazí hlásenie, aby ste kontaktovali svojho predajcu alebo servisného zástupcu

1
Reštartujte zariadenie.
Stlačením vypínača vypnite napájanie (Vypnutie zariadenia) a počkajte aspoň 10 sekúnd. Potom napájanie znova zapnite (Zapnutie zariadenia).
Poznámka: Údaje čakajúce na spracovanie sa odstránia po vypnutí napájania.
2
Ak je správa stále zobrazená, pripravte si nasledovné informácie.
Názov produktu
Predajca alebo servisný zástupca na mieste, kde ste si zariadenie zakúpili
Problém (konkrétnu operáciu, ktorú ste vykonali, výsledok, symptómy atď.)
Kód zobrazený na obrazovke
3
Vypnite napájanie zariadenia, vytiahnite zástrčku a kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
Zástrčku napájacej šnúry nezasúvajte ani nevyťahujte mokrými rukami, lebo to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Pri vyťahovaní sieťovej šnúry zo zásuvky ju vždy uchopte za koncovú zástrčku. Ťahanie za samotnú šnúru môže spôsobiť obnaženie alebo pretrhnutie vodičov, prípadne iné poškodenie napájacej šnúry. Z poškodenej šnúry potom môže unikať prúd a spôsobiť tak požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Keď je zobrazené hlásenie <Farebná tlač teraz nie je dostupná.>

Funkciu farebnej tlače nemôžete používať, pretože jej použitie je obmedzené. Môžete však použiť funkciu čiernobielej tlače. Podľa potreby zmeňte nastavenia týkajúce sa tlače.
A15J-0A1