Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej

Urządzenie może wygenerować klucz i certyfikat (certyfikat serwera) wykorzystywany do zaszyfrowanej komunikacji TLS. Jeżeli chcesz natychmiast rozpocząć korzystanie z zaszyfrowanej komunikacji TLS, wygodniej jest korzystać z klucza i certyfikatu zainstalowanego w urządzeniu. W razie konieczności, administrator może wygenerować klucz i certyfikat. Należy jednak pamiętać, że zaszyfrowana komunikacja TLS nie jest dostępna wyłącznie po wygenerowaniu klucza i certyfikatu. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS
Jeżeli chcesz korzystać z certyfikatu serwera z podpisem CA, możesz wygenerować klucz wraz z CSR zamiast certyfikatu. Generowanie klucza i danych CSR
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Zarządzanie Urządzeniem]  [Ustawienia klucza i certyfikatu].
4
Kliknij [Wygeneruj klucz].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu
Wybierz klucz i certyfikat, który chcesz usunąć → kliknij [Usuń]  [OK].
Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „TLS” albo „IEEE 802.1X” jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję albo zamienić na inny klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
5
Kliknij [Komunikacja sieciowa].
6
Określ ustawienia klucza i certyfikatu.
[ Nazwa Klucza]
Wprowadź znaki alfanumeryczne, aby nadać kluczowi nazwę. Wybierz nazwę, którą z łatwością zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm Podpisu]
Wybierz algorytm haszowania dla podpisu. Dostępne algorytmy haszowania różnią się w zależności od długości klucza (Funkcje zarządzania). Klucz o długości 1024 bitów lub więcej może obsługiwać algorytmy haszowania SHA384 oraz SHA512.
[Algorytm Klucza]
Wybierz [RSA] lub [ECDSA] jako algorytm generowania klucza. Wybierz długość klucza w przypadku wybrania opcji [RSA] i typ klucza w przypadku wybrania opcji [ECDSA]. W obu przypadkach, wyższa wartość oznacza większy poziom bezpieczeństwa oraz redukcję prędkości komunikacji.
W przypadku wybrania opcji [SHA384] lub [SHA512] dla ustawienia [Algorytm Podpisu] długość klucza nie może być ustawiona na [512-bit.] po wybraniu opcji [RSA] dla ustawienia [Algorytm Klucza].
[ Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]/[Data upłynięcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia okresu ważności certyfikatu. W polu [Data upłynięcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)] nie można ustawić daty wcześniejszej niż data w polu [Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)].
[Kraj/Region]
Kliknij przycisk opcji [Wybierz nazwę kraju/regionu] i wybierz kraj/region z listy rozwijanej. Można również kliknąć przycisk opcji [Wprowadź internetowy kod kraju] i wprowadzić kod kraju, np. „US” dla Stanów Zjednoczonych.
[Województwo]/[Miasto]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organiz.]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach nazwy organizacji.
[Wspólna Nazwa]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polu nazwy pospolitej certyfikatu. „Nazwa pospolita” jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
7
Kliknij [OK].
Wygenerowanie klucza i certyfikatu może zająć trochę czasu.
Po zakończeniu generowania klucz i certyfikat zostaną automatycznie zarejestrowane dla urządzenia.
A15A-05X