Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)

Certyfikaty wygenerowane za pomocą tego urządzenia nie posiadają podpisu CA, co może skutkować błędami komunikacji z niektórymi urządzeniami. Aby żądać certyfikatu z podpisem CA, niezbędne są dane żądania podpisania certyfikatu (CSR). Wyłącznie administratorzy mogą generować CSR.

Generowanie klucza i danych CSR

Możesz wygenerować klucz i CSR z poziomu urządzenia. Możesz również wyświetlić dane CSR na ekranie i eksportować je w postaci pliku.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Zarządzanie Urządzeniem] [Ustawienia klucza i certyfikatu].
4
Kliknij [Wygeneruj klucz].
5
Kliknij [Żądanie podpisania klucza i certyfikatu (CSR)].
6
Skonfiguruj niezbędne elementy dla klucza i certyfikatu.
[Nazwa Klucza]
Wprowadź nazwę klucza. Wybierz nazwę, którą z łatwością zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm Podpisu]
Wybierz algorytm haszowania dla podpisu.
[Algorytm Klucza]
Wybierz algorytm klucza i określ jego długość, jeżeli wybrano [RSA] lub określ rodzaj klucza, jeżeli wybrano [ECDSA].
[Kraj/Region]
Wybierz z listy kod kraju lub wprowadź go bezpośrednio.
[Województwo]/[Miasto]
Wprowadź lokalizację.
[Organizacja]/[Jednostka organiz.]
Wprowadź nazwę organizacji.
[Wspólna Nazwa]
Wprowadź adres IP lub FQDN.
Podczas drukowania IPPS w środowisku Windows upewnij się, że wprowadzono adres IP urządzenia.
Serwer DNS jest wymagany, jeżeli użytkownik chce wprowadzić FQDN urządzenia. Wprowadź adres IP, jeżeli serwer DNS nie jest używany.
7
Kliknij [OK].
Wyświetlone zostaną dane CSR.
Jeżeli chcesz zapisać dane CSR w postaci pliku, naciśnij [Zapisz w pliku] i określ lokalizację zapisania.
Klucz, który wygenerował CSR zostanie wyświetlony na ekranie klucza i listy certyfikatów, jednakże nie możesz użyć samego klucza. Aby go użyć, musisz zarejestrować certyfikat wydany później i w oparciu o CSR. Rejestrowanie certyfikatu klucza

Rejestrowanie certyfikatu klucza

Możesz zarejestrować certyfikat, zastosowany dla i wydany w oparciu o CSR.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Zarządzanie Urządzeniem]  [Ustawienia klucza i certyfikatu].
4
Na liście [Certyfikat], naciśnij dla certyfikatów, które chcesz zarejestrować.
5
Kliknij [Zarejestruj certyfikat].
6
Zarejestruj certyfikat.
Naciśnij na [Wybierz plik], wybierz plik (certyfikat), który chcesz zarejestrować i naciśnij [Zapisz].
A15A-06C