Wyłączanie/restart urządzenia

Możesz skorzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby wyłączyć lub zresetować urządzenie.
Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone lub zresetowane, wszystkie aktualnie drukowane dokumenty zostaną anulowane.

Wyłączanie urządzenia

Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  [Ustawienia/Rejestracja]  [Zarządzanie Urządzeniem]  [Zdalne wyłączanie]  [Start]

Ponowne uruchamianie urządzenia

Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  [Ustawienia/Rejestracja]  [Ponownie uruchom urządzenie]  [Wykonaj restart]  [OK]
A15A-068