Zmiana ID i PINu administratora systemu

Po włączeniu funkcji Zarządzania NI wydziału, należy je ustawić dla poszczególnych użytkowników przed udostępnieniem im możliwości logowania. NI i PIN menadżera systemu są fabrycznie ustawione (7654321), jednakże zaleca się zmianę tych wartości ze względów bezpieczeństwa. Aby zmienić te wartości należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Należy zapamiętać PIN menadżera systemu! Jeżeli zapomnisz kodu PIN menadżera systemu, należy skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
To ustawienie nie jest domyślnym ustawieniem administratora dotyczącym uwierzytelniania użytkownika. Aby skonfigurować je dla użytkownika z uprawnieniami administratora w menu Uwierzytelnianie użytkownika, wybierz w opcji [Wybierz rolę do ustawienia:] ustawienie „Administrator”. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
1
Wybierz <Ustaw> na ekranie <Ekran główny>. Ekran <Ekran główny>
2
Wybierz <Management Settings>  <User Management>  <Ustawienia Administratora Systemu>.
3
Wybierz <ID i PIN menedżera systemu>.
4
Ustaw ID oraz kod PIN menedżera systemu.
Ustaw <ID administr. systemu> <PIN menedżera systemu>.
Jako ID albo kodu PIN administratora systemu nie można zarejestrować ciągu znaków składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
Nawet jeżeli wprowadzić mniej, niż siedem cyfr, do początku numeru zostaną dodane zera, tworząc siedmiocyfrowy kod.
W przypadku ID administratora systemu i kodu PIN administratora systemu możesz dodać wymóg zastosowania minimum siedmiu cyfr. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Ustawianie informacji o administratorze
A15A-05C