اقدام مناسب برای هر کد خطا

وقتی چاپ به‌طور عادی تکمیل نشود، یک عدد که با "#" شروع می‌شود (کد خطا) روی صفحه جزئیات گزارش کار یا گزارش مدیریت ارتباط نشان (چاپ گزارش‌ها و لیست‌ها) نشان داده می‌شود. اقدام متناسب با کد خطا را انجام دهید.
بسته به دستگاه، ممکن است بعضی از کدهای خطا نشان داده نشود.

‏#001 تا ‎‏#800‏

#801 تا ‎#999‏

#009

کاغذ تمام شده است.
کاغذ را بارگذاری کنید.
عملیات بارگذاری کاغذ
کشوی کاغذ به‌درستی وارد نشده است.
کشوی کاغذ را تا انتها وارد کنید.
روش بارگذاری کاغذ اصلی

#010

کاغذ تمام شده است.
کاغذ را بارگذاری کنید.
عملیات بارگذاری کاغذ

#037

داده‌ای با بیش از 1000 صفحه دریافت شده است.
دستگاه همه صفحات بعد از صفحه 999ام را حذف می‌کند و 999 صفحه باقیمانده را چاپ می‌کند. به طرف مقابل بگویید صفحه 1,000 و صفحات بعد از آن را دوباره ارسال کند.

#099

عملیات قبل از اینکه تکمیل شود لغو شده است.
عملیات را دوباره انجام دهید.

#701

شناسه بخش موجود نیست یا PIN تغییر کرده است.
اگر از تأیید اعتبار کاربر استفاده می‌کنید، شناسه بخش به کاربران اختصاص دهید. اگر از "تأیید اعتبار شناسه بخش" استفاده می‌کنید، "شناسه بخش" و پین جدید را برای ورود مجدد وارد کنید.
تنظیم دریافت در [Printer Jobs with Unknown IDs] روی [Reject] تنظیم شده است.
[Printer Jobs with Unknown IDs] را در [Department ID Management] روی [Allow] تنظیم کنید.
تنظیم مدیریت شناسه بخش

#749

عملیات نمی‌تواند اجرا شود زیرا یک پیام درخواست سرویس در حال نمایش است.
دکمه اصلی برق را خاموش کنید و سپس دکمه اصلی برق را روشن کنید. اگر عملیات همچنان به درستی انجام نمی‌شود، دکمه اصلی برق را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز بکشید و با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
خاموش کردن دستگاه
روشن کردن دستگاه

#752

سرور کار نمی‌کند یا شبکه قطع است.
بررسی کنید آیا سرور SMTP به درستی کار می‌کند.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.
تنظیم نام سرور SMTP مربوط به ایمیل نادرست است یا نشانی ایمیل یا نام دامنه تنظیم نشده است.
تنظیمات نام سرور SMTP، نشانی ایمیل و نام دامنه را در <Communication Settings> بررسی کنید.
پیکربندی تنظیمات چاپ ایمیل

#753

هنگام دریافت ایمیل، خطای TCP/IP (سوکت یا خطای سوکت و غیره) رخ داد.
وضعیت کابل شبکه و اتصال را بررسی کنید. اگر همچنان مشکلی وجود دارد، دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
روشن کردن دستگاه

#755

آدرس IP تنظیم نشده است.
<TCP/IP Settings> را در <Preferences> بررسی کنید.
<Network><TCP/IP Settings>
اگر <Wired LAN + Wireless LAN> را در <Wired LAN + Wired LAN> انتخاب کرده‌اید، <Sub Line Settings> را نیز در <Preferences> علامت بزنید. وقتی دستگاه روشن شده است، آدرس IP توسط DHCP یا Auto IP به دستگاه اختصاص نیافته است.
<Network><Sub Line Settings>
وقتی دستگاه روشن شده است، آدرس IP توسط DHCP یا Auto IP به دستگاه اختصاص نیافته است.
<TCP/IP Settings> را در <Preferences> بررسی کنید.
<Network><TCP/IP Settings>
اگر <Wired LAN + Wireless LAN> را در <Wired LAN + Wired LAN> انتخاب کرده‌اید، <Sub Line Settings> را نیز در <Preferences> علامت بزنید.
<Network><Sub Line Settings>

#772

شبکه قطع است.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.

#801

هنگام ارتباط با سرور SMTP دریافت ایمیل، به دلیل وجود مشکل در سرور ایمیل خطای مهلت زمانی روی داد.
بررسی کنید آیا سرور SMTP به درستی کار می‌کند.
وضعیت شبکه را بررسی کنید.
هنگام اتصال به SMTP، خطایی از سرور SMTP دریافت شده است. تنظیمات آدرس نادرست است. هنگام ارسال به سرور فایل، به دلیل وجود مشکل در سمت سرور خطایی روی داده است.
بررسی کنید آیا SMTP به درستی کار می‌کند، و همچنین وضعیت شبکه، تنظیمات مقصد و وضعیت و تنظیمات سرور فایل را بررسی کنید.

#802

نام سرور SMTP مشخص شده در <Communication Settings> نادرست است.
نام سرور SMTP را که در <Communication Settings> ثبت شده است بررسی کنید.
پیکربندی تنظیمات چاپ ایمیل
آدرس سرور DNS مشخص شده در <DNS Settings> نادرست است.
آدرس سرور DNS مشخص شده در تنظیمات DNS را بررسی کنید.
انجام تنظیمات DNS
اتصال به سرور DNS انجام نشد.
بررسی کنید آیا عملکرد سرور DNS عادی است.

#810

هنگام دریافت ایمیل، خطایی در اتصال به سرور POP روی داد.
تنظیمات سرور POP را در <Communication Settings> بررسی کنید.
پیکربندی تنظیمات چاپ ایمیل
بررسی کنید آیا سرور POP به درستی کار می‌کند. وضعیت شبکه را بررسی کنید.
هنگام اتصال به سرور POP، خطایی از سرور POP دریافت شده است. همچنین، خطای مهلت زمانی در سمت سرور روی داده است.
تنظیمات سرور POP را در <Communication Settings> بررسی کنید.
پیکربندی تنظیمات چاپ ایمیل
بررسی کنید آیا سرور POP به درستی کار می‌کند. وضعیت شبکه را بررسی کنید.

#813

هنگام دریافت ایمیل، خطای تأیید اعتبار سرور POP (خطای حساب کاربر یا خطای کلمه عبور) روی داد.
تنظیمات سرور POP را در <Communication Settings> بررسی کنید.
پیکربندی تنظیمات چاپ ایمیل

#816

چاپ انجام نشد زیرا تعداد چاپ‌ها از حداکثر تعداد چاپ تنظیم شده در "مدیریت شناسه بخش" فراتر رفته است.
با مدیر سیستم خود تماس بگیرید.

#818

داده دریافتی در قالب فایلی است که نمی‌تواند چاپ شود.
به طرف مقابل بگویید قالب فایل را تغییر دهد و دوباره ارسال کند.

#819

داده‌ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی‌شود. اطلاعات MIME نامعتبر است.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#820

داده‌ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی‌شود. BASE64 یا uuencode نامعتبر است.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#821

داده‌ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی‌شود. خطای تحلیل TIFF روی داده است.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#822

داده‌ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی‌شود. تصویر را نمی‌توان رمزگشایی کرد.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#825

شناسه بخش و PIN کار در حال اجرا یا کار رزرو شده حذف شده است، یا اینکه PIN تغییر کرده است.
با استفاده از شناسه بخش و PIN، کار را دوباره اجرا کنید.

#827

داده‌ای که دریافت شده است پشتیبانی نمی‌شود. اطلاعات MIME اضافه شده پشتیبانی نمی‌شود.
به طرف مقابل بگویید تنظیمات را بررسی کند و دوباره ارسال کند.

#828

داده HTML دریافت شده است.
به طرف مقابل بگویید قالب را به قالبی غیر از HTML تغییر دهد و دوباره ارسال کند.

#829

داده‌ای با بیش از 1000 صفحه دریافت شده است.
دستگاه همه صفحات بعد از صفحه 999ام را حذف می‌کند و 999 صفحه باقیمانده را چاپ می‌کند. به طرف مقابل بگویید صفحه 1,000 و صفحات بعد از آن را دوباره ارسال کند.

#831

به دلیل تنظیم "فیلتر دریافت" در "تنظیمات دیوار آتش"، سند ایمیل با استفاده از SMTP دریافت نشد.
تنظیم فیلتر دریافت را در تنظیمات دیوار آتش بازنشانی کنید.
تعیین آدرس‌های IP در تنظیمات دیوارهای آتش

#837

درخواست اتصال از میزبانی دریافت شده است که توسط تنظیمات فیلتر دریافت در تنظیمات دیوار آتش محدود شده است.
تنظیم فیلتر دریافت را در تنظیمات دیوار آتش بررسی کنید. همچنین می‌تواند نشان دهنده تلاش برای نفوذ از طریق دسترسی غیرمجاز باشد.
تعیین آدرس‌های IP در تنظیمات دیوارهای آتش

#843

اختلاف زیادی بین زمان سرور KDC (مرکز توزیع کلید) و زمان تنظیم شده در دستگاه وجود دارد.
تاریخ و زمان فعلی را در <Date/Time Settings> تنظیم کنید.
تنظیم تاریخ/زمان
زمان فعلی را در سرور KDC (مرکز توزیع کلید) تنظیم کنید.

#844

ارسال انجام نشد، زیرا هنگام ارتباط با سرور POP، به دلیل تنظیم <Confirm TLS Certificate for POP RX> روی <On>، درحین تأیید گواهی سرور TLS خطای تأیید اعتبار روی داد.
با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بررسی کنید گواهی CA که برای امضای گواهی سرور TLS در سمت سرور POP استفاده شده است، در دستگاه ثبت شده باشد.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS در سمت سرور POP درست است.
بررسی کنید آیا گواهی سرور TLS یک گواهی خود امضاء شده است.

#851

کار چاپگر نمی‌تواند ذخیره شود زیرا حافظه پر است.
مقدار حافظه موجود را بررسی کنید و کار را دوباره اجرا کنید.

#852

دستگاه درحین انجام کار خاموش شده است.
بررسی کنید کابل برق محکم به پریز وصل شده باشد و کار را دوباره اجرا کنید.

#853

حافظه پر است.
تعداد صفحه‌ها را کاهش دهید یا بررسی کنید که تعداد کارهای درانتظار پردازش کم شده باشد و کار را دوباره اجرا کنید.

#856

عملیات اجرایی لغو شد، زیرا فضای ذخیره سازی استفاده شده برای ذخیره موقت داده‌ها پر شده است.
با سرپرست خود تماس بگیرید.

#857

به دلیل لغو شدن کار درحین دریافت یا به دلیل تأخیر در مهلت زمانی، چاپ لغو شد.
اگر بروز خطای مهلت زمانی، وضعیت شبکه را بررسی کنید.

#858

داده نامعتبر است.
بررسی کنید که پروتکل چاپ و همچنین تنظیمات چاپ، توسط دستگاه پشتیبانی شود.

#860

بازیابی پس از گیر کردن کاغذ انجام نشده است، یا توضیحات صفحه به زبان ناسازگاری است یا تنظیماتی اضافه شده است که نمی‌تواند ترکیب شود.
تنظیمات کاغذ یا کار را بررسی کنید.

#861

هنگام پردازش داده‌های چاپ یا داده‌های تصویر خطایی روی داد.
اندازه تصویر و اندازه کاغذ، و همچنین تنظیمات مشخصات رنگ را بررسی کنید.

#862

تنظیماتی انجام شده است که پشتیبانی نمی‌شود، امکان ترکیب آنها وجود ندارد یا به هر شکل از محدودیت‌های دستگاه فراتر است.
تنظیمات کار چاپی را بررسی کنید.

#863

کار لغو شد، زیرا در حین پردازش داده‌های چاپ، عملیات آماده‌سازی اجرا شده است.
کار را دوباره اجرا کنید.

#865

عملکردهایی مورد نیاز برای چاپ در حال حاضر محدود است.
تنظیمات دستگاه و کار را بررسی کنید.

#866

کار توسط تنظیمات امنیتی لغو شده است.
اگر کار را از درایور چاپگر اجرا می‌کنید، از اطلاعات کاربری با امتیازات دسترسی مناسب استفاده کنید.
اگر کار را از پنل کنترل اجرا می‌کنید، با کاربری با امتیازات دسترسی مناسب به سیستم وارد شوید.
تنظیمات امنیتی مربوطه به‌صورت زیر است.
[Remote job without user authentication] انتخاب می‌شود.

#919

خطای نحوی یا خطای PostScript که از محدودیت‌های دستگاه یا موارد دیگر فراتر رفته است، شناسایی شده است.
<Print PS Errors> را در (Set) روی <On> تنظیم کنید، کار را دوباره ارسال کنید، محتوای خطای PostScript را تأیید کنید، سپس پس از برطرف کردن خطا، کار را دوباره اجرا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق سایت راهنمای آنلاین به "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer)" مراجعه کنید.

#923

نمی‌توان روی طرف مشخص شده جلد یا بدنه چاپ کرد.
کاغذ را به نوعی که با چاپ دو رو سازگار باشد تغییر دهید و کار را دوباره اجرا کنید.

#934

خطایی در کار چاپ روی داد و کار حذف شد، زیرا مدت زمان مشخص شده سپری شده است.
خطا را برطرف کنید و کار را دوباره اجرا کنید.
همچنین می‌توانید در <Auto Delete Suspended Jobs> ‏(Set) مدت زمانی را که باید قبل از حذف سپری شود تغییر دهید یا حذف خودکار را غیرفعال کنید.
<Auto Delete Suspended Jobs>

#939

چاپ به دلیل خطایی که هنگام پردازش داده‌های تصویری روی داد لغو شده است.
کار را دوباره اجرا کنید.

#995

کارهای ارتباطی رزرو شده پاک شدند.
در صورت نیاز، عملیات را دوباره انجام دهید.
A14X-0A4