Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη <Αρχική>

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη <Αρχική>.

Εικονίδιο Wi-Fi

Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο.

Εναπομένουσα ποσότητα στην κασέτα γραφίτη

Εμφανίζεται το επίπεδο γραφίτη της κασέτας γραφίτη. Το επίπεδο του γραφίτη που απομένει μπορεί επίσης να αποκρυφτεί. <Εμφάνιση Εικονιδίου Αποθέματος Γραφίτη>

<Ρύθμιση>

Με το κουμπί αυτό αποκτάτε πρόσβαση στις <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>, <Προτιμήσεις> και πολλές άλλες ρυθμίσεις της συσκευής. Ρυθμίσεις/Αποθήκευση

<Ρυθμίσεις Χαρτιού>

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να καθορίσετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο συρτάρι χαρτιού και στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού

<Μέσο Μνήμης>

Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε αρχεία στη μνήμη USB. Χρήση μέσων μνήμης

<Εκτύπωση>

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα που διατηρούνται στη συσκευή και να ελέγξετε την κατάσταση των εργασιών εκτύπωσης.

<Πύλη για Φορητά>

Επιλέξτε το για να συνδέσετε τη συσκευή σε μια κινητή συσκευή. Σύνδεση με φορητές συσκευές

<Σειρά Εμφάνισ (Αρχ)>

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των κουμπιών στην οθόνη <Αρχική>. Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>

<Ενημέρωση Υλικολογ.>

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω διαδικτύου. Ενημέρωση του υλικολογισμικού

<Έλεγχος Μετρητή>

Μπορείτε να εμφανίσετε τον συνολικό αριθμό φύλλων που εκτυπώνονται ως έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. Έλεγχος του αριθμού σελίδων για εκτύπωση
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό της συσκευής, τη διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες συσκευής, όπως πληροφορίες σχετικά με τον προαιρετικό εξοπλισμό.
A14L-038