<Mreža>

V tem poglavju so opisane nastavitve omrežne povezave.
<Output Report>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Nastavitve lahko v <Network> tiskate. <Izdelava poročila>
<Potrdite omrežno povezavo>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vkl.>, lahko spremenite omrežne nastavitve. Če pride do napak, povezanih z omrežnimi povezavami, se na zaslonu naprave prikaže sporočilo o napaki.
<Uporabi IPv4>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP> <IPv4 nastavitve>
Določite, ali želite uporabljati IPv4. Nastavitev naslova IPv4
<Nastavitve IP naslova>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP> <IPv4 nastavitve>
Določite naslov IPv4. Nastavitev naslova IPv4
<Nastavitve opcije DHCP>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP> <IPv4 nastavitve>
Določite izbirne nastavitve za DHCP. Izbira nastavitev za DNS
<Perform DNS Dynamic Update>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv4 Settings> / <IPv6 Settings>
Določite, ali naj se izvede samodejna posodobitev, ko se preslikava med imenom gostitelja in naslovom IP spremeni v okolju, kot je DHCP. Izbira nastavitev za DNS
<PING ukaz>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP> <IPv4 nastavitve>
Preveri, ali je naslov IPv4 pravilno nastavljen. Preizkus povezave za naslov IPv4
<Uporabi IPv6>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP> <IPv6 nastavitve>
Določite, ali želite uporabljati IPv6. Nastavitev naslova IPv6
<Use Stateless Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Določite, ali želite uporabiti naslov brez stanja IPv6. Nastavitev naslova IPv6
<Use Manual Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Ročno določite naslov IPv6. Nastavitev naslova IPv6
<Use DHCPv6>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Določite, ali naj bo naslov IPv6 pridobljen od strežnika DHCP. Nastavitev naslova IPv6
<Pridobivanje samo predpone za Z naslovom>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP> <IPv6 nastavitve>
Določite, ali naj bo od strežnika DHCP z DHCPv6 pridobljena samo prva polovica naslova s stanjem.
<Nastavitve opcije DHCP>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP> <IPv6 nastavitve>
Določite izbirne nastavitve za DHCP. Izbira nastavitev za DNS
<Nastavitve naslova DNS strežnika>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>  <Nastavitve DNS>
Določite nastavitve za naslov strežnika DNS. Izbira nastavitev za DNS
<Nastavitve mDNS>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>  <Nastavitve DNS>
Določite nastavitve za uporabo funkcije DNS v sistemu, ki nima strežnika DNS. Izbira nastavitev za DNS
<LPD Nastavitve izpisovanja>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve za tiskanje LPD. Če želite uporabljati tiskanje LPD, izberite <Vkl.> in nastavite čas za samodejni preklic opravila, če podatkov ni mogoče prejeti zaradi komunikacijske napake itd.
<RAW Nastavitve izpisovanja>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve za tiskanje RAW. Če želite uporabljati tiskanje RAW, izberite <Vkl.> in določite, ali želite uporabljati dvosmerno komunikacijo, ter nastavite čas za samodejni preklic opravila, če podatkov ni mogoče prejeti zaradi komunikacijske napake itd.
<Nastavitve SNTP>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve za Simple Network Time Protocol (SNTP). Izbira nastavitev za SNTP
<Nastavitve FTP izpisovanja>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve za tiskanje FTP. Če želite uporabljati tiskanje FTP, izberite <Vkl.> ter po potrebi nastavite <Uporabniško ime> in <Geslo>.
<Uporabi UTF-8 za prikaz tisk. posla FTP>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite, ali se naj za prikaz imen datotek pri tiskanju FTP uporablja UTF-8.
<Nastavitve WSD>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve WSD. Če želite kot aplikacijo za tiskanje uporabiti WSD (Web Service on Devices), nastavite <Use WSD Printing> na <Vkl.>. Če želite WSD uporabiti za pridobivanje informacij o napravi, nastavite <Upor. WSD Brskanje> na <Vkl.>.
<IPP Nastavitve izpisovanja>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve za tiskanje IPP. Če želite uporabljati tiskanje IPP, izberite <Vkl.> ter nastavite, ali naj bodo dovoljeni samo komunikacijski podatki, šifrirani s TLS (tiskanje IPP), in ali naj se uporablja preverjanje pristnosti IPP.
<Nastavitve Multicast Discovery>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve večvrstnega oddajanja. Spremljanje naprave iz sistemov za upravljanje naprav
<Sleep Mode Notification Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Določite nastavitve za večkratno pošiljanje obvestil o načinu pripravljenosti v omrežju.
<Uporabi HTTP>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Omogočite ali onemogočite nastavitev HTTP.
<TLS Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Nastavite lahko par ključev, različico TLS in šifrirni algoritem, ki ga boste uporabili po potrditvi, da naprava uporablja TLS šifrirano komunikacijo. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS
<Nastavitve Proxy>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve strežnika proxy. Nastavitev strežnika proxy
<Potrdite pod. za p. p. v nač. upr. p. p.>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite, ali naprava med tiskanjem z gonilnikom tiskalnika V4 preverja podatke o pristnosti.
<IPSec nastavitve>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Določite nastavitve IPSec. Konfiguracija nastavitev IPSec
<IPSec Policy List>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Registrirate lahko pravilnike za IPSec in nastavite prednosti.
<TCP/IP Option Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Določite velikost okna TCP in velikost MTU.
<SNMP Nastavitve>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite nastavitve SNMP. Spremljanje in upravljanje naprave s storitvijo SNMP
<Form. gostiteljskih virov MIB v RFC2790>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite, ali gostiteljski viri MIB ustrezajo specifikacijam RFC2790.
<Dedicated Port Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Določite, ali želite iz gonilnikov Canon ali pomožne programske opreme konfigurirati podrobne informacije o napravi.
<Dedicated Port Authentication Method>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Določite način overjanja za namenska vrata.
<Uporabite funkcijo Spooler>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite, ali želite v napravi shraniti poslana tiskalna opravila za tiskanje v ozadju.
<Sprejem vzporedno>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite, ali želite učinkovito obdelati podatke, ko je v napravo poslanih več tiskalnih poslov. Če je to nastavljeno na <Izkl.>, bodo podatki natisnjeni v vrstnem redu prejema, vendar bo tiskanje morda počasnejše.
<Čas čakanja na povezavo ob zagonu>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite čas čakanja za povezavo v omrežje od trenutka, ko se naprava zažene. Nastavitev čakalnega časa pri vzpostavljanju povezave z omrežjem
<Nastavitve Ethernet gonilnika>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite nastavitve gonilnika Ethernet. Izbira ethernetnih nastavitev
<Nastavitve IEEE 802.1X>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite nastavitve za IEEE 802.1X. Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X
<Izhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve požarne stene> <Filter IPv4 naslova>
Določite izhodni filter. Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu
<Vhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve požarne stene> <Filter IPv4 naslova>
Določite vhodni filter. Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv4 Address Filter>  <IPv4 Address ICMP Settings>
Določite, ali naj se vedno dovoli komunikacija ICMP.
<Izhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve požarne stene> <Filter IPv6 naslova>
Določite izhodni filter. Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu
<Vhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve požarne stene> <Filter IPv6 naslova>
Določite vhodni filter. Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv6 Address Filter>  <IPv6 Address ICMP Settings>
Določite, ali naj se vedno dovoli komunikacija ICMPv6.
<Izhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>  <Filter MAC naslova>
Določite izhodni filter. Določanje naslovov MAC v nastavitvah požarnega zidu
<Vhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>  <Filter MAC naslova>
Določite vhodni filter. Določanje naslovov MAC v nastavitvah požarnega zidu
<IP Address Block Log>
<Settings/Registration>  <Preferences>  <Network Settings>  <Firewall Settings>
Prikaže dnevnik za blokiranje s filtrom naslovov IP. Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu
<Uporabi Mopria>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite, ali je omogočeno tiskanje neposredno iz mobilnih naprav, ki podpirajo Mopria®, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Uporaba stroja prek aplikacij
<Uporabi AirPrint>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite, ali želite tiskati neposredno iz naprav iPhone, iPad, iPod Touch ali Mac, ki podpirajo AirPrint. Uporaba storitve AirPrint
<Prikaz napak za AirPrint>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite, ali bo na nadzorni plošči prikazan zaslon z opisom napake, če zaradi težav s tiskalnimi podatki tiskanja s funkcijo AirPrint ni mogoče izvesti skladno s pričakovanji.
Če je ta možnost nastavljena na <Vkl.>, je na nadzorni plošči prikazan zaslon z opisom napake. Oglejte si zaslon z opisom napake, nato pa prekličite tiskalno opravilo. Če je ta možnost nastavljena na <Izkl.>, zaslon z opisom napake ni prikazan na nadzorni plošči, vendar tiskalno opravilo ostane v zgodovini opravil in ima oznako <Nap.>.
<Position Information>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Določite nastavitve informacij o položaju naprave. Uporaba storitve AirPrint
<Povsod uporabi IPP>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite, ali želite dovoliti tiskanje v napravah Chromebook, ki podpirajo IPP Everywhere. Uporaba stroja prek aplikacij
<Settings for Universal Print>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Določite nastavitve za univerzalno tiskanje. Tiskanje z Microsoftovo storitvijo v oblaku (univerzalno tiskanje)
<Izbira vmesnika>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Izberite, ali želite uporabiti samo žično ali samo brezžično krajevno omrežje, žično in brezžično omrežje hkrati ali žično in še eno žično omrežje hkrati. Izbira načina vzpostavljanja povezave z omrežjem
<Nastavitve WiFi>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>
Določite nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja. Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem LAN
<Način varčevanja energije>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve WiFi>
Določite, ali naj naprava občasno preide v način varčevanja z energijo, v skladu s signali, ki jih pošilja usmerjevalnik za brezžično omrežje. Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem LAN
<Informacije o povezavi>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve WiFi>
Prikaže informacije o nastavitvi brezžičnega lokalnega omrežja. Preverite nastavitve in podatke za brezžično omrežje LAN
<Uporabi direktno povezavo>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite, ali želite uporabiti neposredno povezavo. Neposredno povezovanje
<Vrsta direktne povezave>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Izberite vrsto neposredne povezave. Neposredno povezovanje
<Ime naprave za Wi-Fi Direct>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite ime naprave, ki jo želite uporabiti za neposredne povezave (Wi-Fi Direct).
<Čas do prekinitve neposredne povezave>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite čas, po katerem se komunikacija samodejno prekine, če pri uporabi neposredne povezave pride do daljšega obdobja brez prenosa/sprejema podatkov.
<Nastavitve načina dostopne točke>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite nastavitve za način dostopne točke.
<Mora biti omo., če je izb. SSID/omr.klj.>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Če sta možnosti <Uporabi Uporabniško SSID> in <Uporabi omrežni uporabniški klj. po meri> omogočeni v <Nastavitve načina dostopne točke>, je mogoče vzpostaviti neposredne povezave, ne da bi pritisnili <Omogoči> v <Direktna povezava> v <Mobilni portal>.
<Nast. naslova IP za nep. povezavo>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Navedite naslov IP, ki ga želite poslati mobilnim napravam, ki se povezujejo prek neposredne povezave.
<Session Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Določite trajanja časovne omejitve po prijavi v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve IP naslova>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>
Določite naslov IPv4 za uporabo z brezžičnim omrežjem LAN (sekundarna linija), če hkrati uporabljate žično in brezžično omrežje LAN.
<Predn. kom. linija za mob. napr.>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>
Izberite linijo za povezovanje mobilnih naprav, če hkrati uporabljate žični LAN (glavno linijo) in brezžični LAN (pomožno linijo).
<Nastavitve Ethernet gonilnika>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>
Določite nastavitve Ethernetnega gonilnika za sekundarno linijo. Izbira ethernetnih nastavitev
<Izhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije> <Nastavitve požarne stene> <Filter IPv4 naslova>
Določite oddajni filter v nastavitvah sekundarne linije. Konfiguriranje požarnega zidu sekundarne linije
<Vhodni filter>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>  <Nastavitve požarne stene> <Filter IPv4 naslova>
Določite sprejemni filter v nastavitvah sekundarne linije. Konfiguriranje požarnega zidu sekundarne linije
<Nastavitve naslova DNS strežnika>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije> <Nast. za komuniciranje sist. podatkov>
Določite nastavitve za naslov strežnika DNS za sekundarno linijo. Izbira nastavitev za DNS
<Nastavitve Proxy>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije> <Nast. za komuniciranje sist. podatkov>
Izberite nastavitve posredniškega strežnika za sekundarno linijo. Nastavitev strežnika proxy
<Izberite uporabljeno vrstico>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije> <Nast. za komuniciranje sist. podatkov>
Izberite linijo, ki bo uporabljena za komuniciranje sistemskih podatkov. Konfiguracija komunikacije s sistemskimi podatki
<Nastavitve statičnega usmerjanja>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve> <Mreža>
Določite nastavitve statičnega usmerjanja za naslove IPv4. Nastavitev statičnega usmerjanja
A15L-08K