Probleme cu rețeaua

Probleme cu conexiunile

Rețeaua nu poate fi configurată.

Verificați dacă opțiunea <Confirmaţi conexiunea de reţea> este setată la <Pornit>.
<Confirmaţi conexiunea de reţea>

Este apelată o destinație nedorită.

Dacă în rețeaua la care este conectat aparatul se găsește un router de linie comutată, aparatul se conectează la altă destinație decât cea dorită, în funcție de setările aparatului sau ale routerului. În acest fel pot rezulta costuri pentru linia de abonat și pentru apeluri. Verificați următoarele.
Dacă nu este necesar ca routerul dial-up să trimită pachete prin difuzare, schimbați setările routerului pentru a vă asigura că transmite pachete printr-o altă metodă decât difuzarea. Dacă este necesar să permiteți difuzarea cu routerul dial-up, verificați dacă este setată o destinație inutilă.
Verificați dacă la aparat sunt setate corect numele de gazdă și adresa IP pentru serverul de fișiere și serverul de e-mail etc.
Dacă serverul DNS se află pe un server extern, utilizați adresa IP în locul numelui de gazdă pentru destinație, chiar și atunci când vă conectați la dispozitive din aceeași rețea cu aparatul.
Dacă serverul DNS se află în rețeaua la care este conectat aparatul, verificați dacă informațiile pentru dispozitivele conectate la o rețea externă sunt înregistrate la serverul DNS și dacă sunt corecte.

Aparatul nu poate fi recunoscut de la un computer.

Dacă adresa IP a computerului pe care sunt executate Remote UI (IU la distanță) și software-ul utilitar nu este permisă în <Setări Firewall>, informațiile despre aparat nu pot fi afișate pe computer. Verificați dacă setările sunt corecte.
Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
Când utilizați software de gestionare a dispozitivelor, setați [Use Dedicated Community] la [On] și selectați [Read/Write] pentru [MIB Access Permission]. De asemenea, setați opțiunea [Use Dedicated Port] pentru [Dedicated Port Settings] la [On].
Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP
Aparatul nu poate fi recunoscut când software-ul utilitar este utilizat pentru a accesa aparatul la care la care este setat alt nume de comunitate SNMP. Verificați numele comunității SNMP.
Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP
Dacă în serverul Web este afișat mesajul „An error has occurred.” și Remote UI (IU la distanță) nu poate pornit, este posibil să rămână date cache nevalide. Ștergeți memoria cache a browserului Web.
Dacă aparatul intră în modul Hibernare, este posibil să nu poată fi recunoscut de la un computer. Anulați modul Hibernare sau modificați opțiunea <Utilizare energie în modul hibernare> la <Mare>.
Consumul de energie în modul de hibernare

Nu se poate conecta folosind comunicația criptată TLS.

Dacă setați o versiune TLS care nu este acceptată de sistemul de operare sau de software, precum un browser, aparatul nu se poate conecta la rețea folosind comunicația criptată TLS
Faceți upgrade la sistemul de operare și la software sau folosiți o versiune TLS mai veche până când conexiunile devin posibile. Totuși, dacă folosiți o versiune TLS anterioară, este posibil ca securitatea conexiunilor să fie insuficientă.
Configurarea cheii și a certificatului TLS

Probleme cu conexiunile wireless

Rețeaua LAN wireless și rețeaua LAN cablată nu pot fi conectate simultan.

Pentru a conecta rețeaua LAN wireless și rețeaua LAN cablată simultan, setați <Selectare Interfaţă> la <Reţea cu fir + Reţea fără fir>. În orice caz, nu puteți utiliza rețeaua LAN wireless ca rețea principală.
<Selectare Interfaţă>

Remote UI (IU la distanță) nu se afișează.

<Utilizaţi HTTP> și <Setări UI la distanţă> sunt setate la <Pornit>?
<Utilizaţi HTTP>
Pornirea Remote UI (IU la distanță)
Dacă sunteți conectat prin rețea LAN wireless, reporniți Remote UI (IU la distanță) după ce verificați dacă adresa IP este setată corect.
Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv4
Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv6
Dacă sunteți conectat prin rețea LAN cablată, reporniți Remote UI (IU la distanță) după ce verificați dacă adresa IP este setată corect și dacă ați conectat corect cablul.
Conectarea la o rețea LAN cu fir
Pornirea Remote UI (IU la distanță)
Utilizați un server proxy? Dacă da, adăugați adresa IP a aparatului în „Excepții” (adrese pentru care nu se utilizează un server proxy) în setările proxy ale browserului Web.
Comunicația cu computere este restricționată în firewall? Dacă nu se poate afișa Remote UI (IU la distanță) deoarece setările sunt incorecte, setați opțiunea <Filtru adresă IPv4>, <Filtru adresă IPv6> sau <Filtru adrese MAC> pe <Oprit> de la panoul de control al aparatului.
Restricționarea comunicării folosind Firewall
<Reţea> <Filtru adresă IPv4>
<Reţea> <Filtru adrese MAC>
<Reţea> <Filtru adresă IPv6>

Conectarea la rețea nu este posibilă.

Este posibil să nu fi reușit setarea adresei IP. Setați din nou adresa IP.
Setarea unei adrese IP
Dacă sunteți conectat prin rețeaua LAN wireless, verificați dacă aparatul poate fi conectat la rețea.
Dacă nu vă puteți conecta la o rețea LAN wireless

Dacă nu cunoașteți adresa IP care a fost setată.

Apăsați pe tasta  (Monitor de stare) și verificați adresa IP.
Panou de control
Pentru a afla detaliile setărilor sau a modifica setările, selectați <Setare> pe ecranul <Acasă> și configurați setările.
Setarea unei adrese IP

Nu se poate trece de la rețeaua LAN cablată în rețeaua LAN wireless sau din rețeaua LAN wireless în rețeaua LAN cablată.

Ați schimbat și setarea LAN de la panoul de control al aparatului? Dacă nu procedați astfel, nu puteți modifica metoda de conectare a aparatului.
Selectarea metodei de conectare la rețea

Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și cheia de rețea ale routerului LAN wireless la care să vă conectați sau dacă identificatorul SSID nu se afișează pe ecran.

Verificați dacă identificatorul SSID este afișat pe routerul LAN wireless sau pe cutia acestuia.
Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea

Identificatorul SSID al routerului LAN wireless la care vă conectați nu este afișat în lista de puncte de acces.

Verificați dacă este corect identificatorul SSID al routerului LAN wireless pe care l-ați notat.
Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea
Dacă identificatorul SSID al routerului LAN wireless nu este dezvăluit (dacă utilizează funcția de mascare*), setați routerul LAN wireless astfel încât să dezvăluie identificatorul SSID.
* Această funcție previne detectarea automată a identificatorului SSID al unui router LAN wireless.
Verificați dacă aparatul este conectat la rețea.
Dacă nu vă puteți conecta la o rețea LAN wireless
Dacă nu vă puteți conecta la o rețea LAN wireless
Verificați starea computerului.
A fost finalizată configurarea computerului și a rețelei LAN wireless?
Există cabluri ale routerului LAN wireless (cablul de alimentare, cablul de rețea LAN etc.) care să fie deconectate?
Este pornit routerul LAN wireless?
Dacă problema persistă:
Opriți toate dispozitivele, apoi reporniți-le.
După ce așteptați un timp, verificați dacă vă puteți conecta la rețea.
Verificați dacă aparatul este pornit.
Dacă aparatul este pornit, opriți-l, apoi reporniți-l.
Verificați locul de instalare a aparatului și a routerului LAN wireless.
Este prea mare distanța dintre aparat și routerul LAN wireless?
Există obstacole, precum un perete, între aparat și routerul LAN wireless?
Există în apropiere dispozitive care să emită unde electromagnetice, precum cuptor cu microunde sau telefon digital fără fir?
: Până la 50 m
Specificați din nou următoarele setări.
Dacă setările necesită introducere manuală
Dacă routerul LAN wireless este setat după cum urmează, efectuați introducerea manuală (Configurarea unei conexiuni specificând setări detaliate):
 Este activată respingerea ORICARE*.
 Este setată o cheie WEP generată automat (în hexazecimal).
 Funcția de mascare este activată.
* O funcție a routerului LAN wireless pentru a refuza conexiunile dacă dispozitivul care încearcă conectarea are setat pentru identificatorul SSID „ORICARE” sau „necompletat”.
Dacă este necesară modificarea setărilor de la routerul LAN wireless
Dacă routerul LAN wireless este setat după cum urmează, modificați setările de la router:
 Este setată filtrarea adresei MAC.
 S-a selectat WEP sau criptarea WPA/WPA2 este setată pentru TKIP la comunicarea numai cu IEEE 802.11n.
A15F-09X