Huỷ In

Bạn có thể hủy in trước khi nó hoàn tất. Bạn cũng có thể hủy lệnh in trên bảng điều khiển của máy. Kiểm tra Trạng Thái và Lịch Sử In
1
Nhấp đúp vào biểu tượng máy in hiển thị trên khay tác vụ của màn hình.
Khi biểu tượng máy in không hiển thị
Mở thư mục máy in và nhấp vào hoặc nhấp đúp vào biểu tượng của máy.
2
Chọn tài liệu bạn muốn hủy và nhấp vào [Document]  [Cancel].
Nếu bạn không thể tìm thấy tài liệu để hủy, thì tài liệu đã được gửi đến máy. Trong trường hợp đó, bạn không thể hủy in trên máy tính.
3
Nhấp vào [Có].
Việc in bị hủy bỏ.
1
Nhấp vào biểu tượng máy in được hiển thị trên thanh Dock.
2
Chọn tài liệu muốn hủy và nhấp vào [Delete] hoặc .
Việc in bị hủy bỏ.
9Y9C-03S