Mengemas Kini Perisian Tegar

 
Perisian tegar baharu dikeluarkan secara berkala untuk menambahkan fungsi baharu atau menyelesaikan isu dengan fungsi sedia ada. Jika perisian tegar baharu tersedia, ikuti prosedur di bawah untuk dikemaskinikannya pada mesin. Keutamaan pentadbir diperlukan untuk mengemas kini perisian tegar.
Jangan lakukan operasi berikut semasa mengemas kini perisian tegar. Dengan melakukannya boleh mengakibatkan ralat yang kritikal.
MATIKAN kuasa utama
Tanggalkan kabel LAN
Lakukan komunikasi (seperti mencetak) dengan mesin daripada komputer atau aplikasi lain*1
Konfigurasikan tetapan tidur komputer anda*2
*1 Apabila mengemas kini perisian tegar dalam persekitaran rangkaian, pastikan bahawa pengguna lain tidak melakukan operasi seperti mencetak.
*2 Perisian tegar mungkin tidak dikemas kini dengan betul jika komputer memasuki mod tidur.
Bersedia mengemas kini perisian tegar
Muat turun perisian tegar yang terkini daripada laman web Canon (https://global.canon/).
Sandarkan data dan tetapan mesin sekiranya kemas kini perisian tegar tidak berjalan dengan lancar.
Ambil perhatian mengenai proses kemas kini
Mesin dihidupkan semula sebanyak beberapa kali.
Proses kemas kini terganggu jika baki kerja masih ada.
Skrin bertukar beberapa kali semasa proses mengemas kini. Mungkin ia mengambil sedikit masa untuk skrin bertukar, tetapi jangan tutup pelayar sehingga proses kemas kini selesai.

Menyemak Versi Perisian Tegar

Semak versi perisian tegar mesin sebelum dan selepas mengemaskininya.
1
Mulakan UI Kawalan Jauh. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Status Monitor/Cancel] pada halaman portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [Device Information]  [Version Information]  semak [Controller].

Mengemas Kini Perisian Tegar

1
Mulakan UI Kawalan Jauh. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klik [Manual Update].
5
Klik [Pilih Fail], pilih kemas kini perisian tegar yang mahu digunakan dan klik [Update].
Apabila <The process has stopped because there are one or more unfinished jobs. Restart the device manually in order to start the process. The browser may be closed.> mesej muncu, MATIKAN mesin dan HIDUPKAN semula. MEMATIKAN/Menghidupkan Semula Mesin
Mengemas kini Perisian Tegar daripada skrin Utama
Kemas kini perisian tegar juga boleh dilakukan daripada <Kms kini Prisian Tgr> pada skrin <Home>, bergantung pada rantau. Keutamaan Administrator diperlukan untuk operasi ini.
9Y8W-06K