Internetinio fakso (I-Fax) naudojimas

Internetinio fakso funkcija skirta faksogramoms siųsti ir priimti internetu.
Taip faksogramas galima siųsti nenaudojant telefono linijos ir sumažinti ryšio išlaidas. Priimant internetinę faksogramą, gauti duomenys išspausdinami automatiškai.
Internetinėms faksogramoms siųsti ir priimti aparatai turi palaikyti internetinio fakso technologiją.

Internetinių faksogramų siuntimas

Galite nuskaityti originalą ir siųsti nuskaitytus duomenis internetiniu faksu.
Nuskaityti duomenys siunčiami el. paštu kaip prisegtas TIFF failas. Kaip ir siųsdami įprastą el. laišką, galite pridėti temą ir pranešimą bei nurodyti kelis adresatus.
Reikalingas pasiruošimas
Aparate sukonfigūruokite el. pašto serverio, kuris bus naudojamas internetinėms faksogramoms siųsti, parametrus. El. pašto serverio išsamios informacijos konfigūravimas (Nuotolinio vartotojo sąsaja)
1
Padėkite originalą. Originalų dėjimas
2
Valdymo skydelyje paspauskite [Nuskaityti] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
Rodomas nuskaitymo tipo pasirinkimo ekranas.
3
Spustelėkite [I-faksas].
Bus parodytas nuskaitymo ekranas.
4
Skirtuke [Nurodyti adresatą] nurodykite adresatą. Adresatų nurodymas
Naudodami [Adresų knyga] arba [Kodinio paspaudimo numeris] nurodykite kopijos bei nematomos kopijos adresatus.
Jei galite nurodyti tik [Nurodyti save adresatu]
Jei siunčiant adresatas yra apribotas dėl siuntimo funkcijos autentifikavimo parametrų, negalėsite nurodyti kito adresato. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į administratorių.
5
Nuskaitymo parametrus konfigūruokite skirtuke [Siuntimo parametrai]. Nuskaitymo parametrai
Taip pat galite nurodyti el. laiško temą ir pagrindinį turinį skirtuke [Siuntimo parametrai]. El. pašto ir internetinių faksogramų („I-Fax“) parametrai
Nuskaityti duomenys siunčiami toliau nurodytu failo pavadinimu. Skirtuke [Siuntimo parametrai] taip pat galite nurodyti pasirinktinę eilutę ir įtraukti ją į pradžią. Failo / paskirstymo nustatymas
 Ryšio valdymo numeris
 Išsiuntimo data (šiame pavyzdyje, „2023 m. balandžio 5 d., 9:12:34 val.“)
 Failų sekos numeris (jei vienas failas, tuomet „001“)
6
Spustelėkite [Pradėti].
Pradedamas originalų nuskaitymas.
Norėdami atšaukti nuskaitymą, paspauskite [Atšaukti] [Taip]. Nuskaitymo atšaukimas
Baigus nuskaitymą, nuskaityti duomenys išsiunčiami. Naudokite [Būsenos mon.], jei norite peržiūrėti siuntimo būseną ir žurnalą. Nuskaitytų duomenų siuntimo ir įrašymo būsenos bei žurnalo tikrinimas
Kai rodoma [Patvirtinti adresatą]
Patikrinkite, ar teisingai nurodytas adresatas, tuomet paspauskite [Pradėti nuskaityti].
Kai rodoma [Nuskaityti kitą origin.]
Kai originalas yra dedamas ant ekspozicinio stiklo ir nuskaitomas, rodomas papildomų originalų nuskaitymo ekranas.
Norėdami tęsti originalų nuskaitymą, dėkite juos ant ekspozicinio stiklo ir paspauskite [Nuskaityti kitą origin.].
Baigę nuskaityti visus dokumentus, paspauskite [Pradėti siųsti] arba [Perž. ir siųsti].
* Jei originalo dydis skiriasi, gali trūkti dalies vaizdo arba vaizdas gali būti nuskaitytas mažesnis.
Kai rodomas peržiūros ekranas
Peržiūrėkite nuskaitytus duomenis prieš paspausdami [Pradėti siųsti].
Jei yra puslapių, kurių nenorite siųsti, atidarykite puslapį ir paspauskite [Panaikinti puslapį].
Kai rodoma [Būsenos ekr.]
Norėdami peržiūrėti siuntimo būseną ir žurnalą, paspauskite [Būsenos ekr.]. Nuskaitytų duomenų siuntimo ir įrašymo būsenos bei žurnalo tikrinimas
Jei paspausite [Uždaryti], bus parodytas nuskaitymo ekranas.
Kai rodoma [SMTP autentifikavimas]
Įveskite SMTP autentifikavimo vartotojo vardą ir slaptažodį, tuomet paspauskite [Taikyti].
Įvykus siuntimo klaidai
Priklausomai nuo el. pašto serverio parametrų, įvykus siuntimo klaidai, aparate nustatytu el. pašto adresu gali būti išsiųstas el. pranešimas. Paliekant tokius el. pranešimus serveryje, pašto dėžutė gali užsipildyti, todėl rekomenduojama periodiškai ištuštinti pašto dėžutę. Pašto dėžutės valymas

Internetinių faksogramų priėmimas

Internetinio fakso atveju jis yra automatiškai gaunamas iš nustatyto pašto serverio ir automatiškai išspausdinamas, kai tik gavimas yra baigtas.
Galite pakeisti popieriaus formatą ir konfigūruoti parametrus, kad būtų spausdinama iš abiejų popieriaus pusių. Priimtos internetinės faksogramos spausdinimo parametrų keitimas
Reikalingas pasiruošimas
Aparate sukonfigūruokite el. pašto serverio, kuris bus naudojamas internetinėms faksogramoms priimti, parametrus. El. pašto serverio išsamios informacijos konfigūravimas (Nuotolinio vartotojo sąsaja)

Neautomatinis internetinių faksogramų priėmimas

Jei norite prisijungti prie serverio prieš automatiškai priimant internetines faksogramas arba jei aparatas nustatytas nepriimti internetinių faksogramų automatiškai, internetines faksogramas galite priimti rankiniu būdu.
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Būsenos mon.] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
Rodomas ekranas [Būsenos ekranas].
2
Spustelėkite [Priėmimo užduotis] [Pat. I-fakso priėm.].
Aparatas prijungiamas prie serverio. Priimant internetines faksogramas spausdinimas pradedamas automatiškai.
Kai negalima priimti ar išspausdinti internetinės faksogramos
9RXU-06L