Priimtos internetinės faksogramos spausdinimo parametrų keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus priimtos internetinės faksogramos spausdinamos vienoje A4 formato popieriaus pusėje. Galite pakeisti šiuos parametrus ir spausdinti iš abiejų kitokio formato popieriaus pusių. Jūs galite išspausdinti gavimo datą ir laiką bei puslapio numerį.

Spausdinimas ant abiejų pusių ir ant skirtingų formatų popieriaus

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [I-fakso parametrai]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [RX/Forwarding Settings] [I-Fax Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit I-Fax Settings].
4
Pakeiskite spausdinimo parametrus.
[Print on Both Sides]
Pažymėkite šį žymės langelį, jei pageidaujate spausdinti iš abiejų popieriaus pusių.
[RX Print Size]
Pasirinkite popieriaus formatą gautiems duomenims spausdinti.
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.

Gavimo datos ir laiko bei puslapio numerio spausdinimas

Pasirinkite, ar gautų faksogramų apačioje spausdinti šią informaciją:
gavimo datą ir laiką;
gautųjų gavimo numerį.
Puslapio numeris
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Spausd. priėmimo psl. poraštę]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [RX/Forwarding Settings] [Common Settings] [Edit] dalyje [Common Settings].
Rodomas ekranas [Edit Common Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Add RX Page Footer].
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
9RXU-06R