Meetmed volitamata juurdepääsu takistamiseks

Enne seadme võrgukeskkonnas kasutamist lugege kindlasti see lõik läbi.
Printereid ja multifunktsionaalseid seadmeid võrku ühendades saab kasutada mitmesuguseid kasulikke funktsioone. Kuna sellega kaasnevad ka võrgu kaudu volitamata juurdepääsu ja pealtkuulamise riskid, on väga tähtis rakendada meetmeid turberiskide vastu.
Selles lõigus leiate näidismeetmeid volitamata juurdepääsu vastu, mida saate seadistamise käigus rakendada, kui kasutate seadet võrgukeskkonnas.
Seadmel on võimalik rakendada ka täiendavaid meetmeid turberiskide vastu, nagu andmeside piiramine tulemüüriga ning TLS-standardi abil krüptitud ühenduse kasutamine pealtkuulamise ja moonutamise vältimiseks. Rakendage vajalikke meetmeid vastavalt oma kasutuskeskkonnale. Turvalisus

Privaatse IP-aadressi kasutamine

IP-aadresse on kahte liiki: globaalne IP-aadress, mida kasutatakse internetiga ühendamiseks, ja privaatne IP-aadress, mida kasutatakse kohtvõrgus, näiteks ettevõtte LAN-võrgus.
Kui seadmele määratakse globaalne IP-aadress, saavad kasutajad interneti kaudu seadmele ligi pääseda. Seetõttu suureneb välisvõrgust volitamata juurdepääsust tingitud teabe lekkimise risk.
Kui teisalt määrata seadmele privaatne IP-aadress, on seadmele juurdepääs piiratud ainult teie kohtvõrgu kasutajatega. Seetõttu vähendab see volitamata juurdepääsu riski võrreldes globaalse IP-aadressi määramisega.
Teisisõnu soovitame seadmele määrata privaatse IP-aadressi.
Privaatset IP-aadressi kasutatakse ühes järgmistest vahemikest.
Privaatsete IP-aadresside vahemikud
10.0.0.0 kuni 10.255.255.255
172.16.0.0 kuni 172.31.255.255
192.168.0.0 kuni 192.168.255.255
Lisateave IP-aadressi määramise ja kinnitamise kohta:
IPv4-aadressi määramine
IPv6-aadressi määramine
 
Kui soovite seadmele määrata globaalse IP-aadressi, saate väljast juurdepääsu vältimiseks luua keskkonna näiteks tulemüüri abil, et piirata volitamata juurdepääsu riski. Võrguturbe rakendamiseks pöörduge oma võrguhalduri poole.

PIN-koodi kasutamine teabe kaitseks

Määrates PIN-koodi seadmes salvestatud teabe kaitseks, saate vähendada teabe lekkimise või volitamata kasutamise riski, kui pahatahtlik kolmas isik üritab seadmele volitamata juurde pääseda.
PIN-koodi saate määrata allpool märgitud funktsioonidele. Ainult kasutaja, kes teab PIN-koodi, saab neid funktsioone kasutada ja juurdepääsu seadmes olevale teabele.
Remote UI (Kaugkasutajaliides)
Kui te kasutate rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), saate nõuda rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) juurdepääsu PIN-koodi sisestamist.
PIN-koodi määramine kasutamiseks rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides)
Süsteemihalduri ID
Tähtsate sätete muutmisel saate nõuda, et kasutaja sisestaks süsteemihalduri ID ja süsteemihalduri PIN-koodi.
Administraatorile osakonna ID ja PIN-koodi määramine
Aadressiraamat
Uute kirjete ja olemasolevate muutmisel saate nõuda aadressiraamatu PIN-koodi sisestamist.
Aadressiraamatusse kirjete lisamise ja muutmise piiramine PIN-koodi määramisega

Ettevaatusabinõud Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamisel

Ärge avage teisi veebisaite, kui kasutate Remote UI-d.
Pärast rakenduse Remote UI kasutamist logige kindlasti välja ja sulgege brauser.
9C52-005