אתחול ההגדרות והנתונים

ניתן לאתחל את ההגדרות והנתונים הרשומים כדי לאפס את המכשיר להגדרות היצרן. ניתן לאתחל הגדרות ונתונים שצוינו בלבד או לאתחל את כל ההגדרות והנתונים.
אתחול הגדרות ונתונים ספציפיים
ניתן לאתחל את הפריטים הבאים בנפרד:
תפריט הגדרות: מאתחל את ההגדרות של מסך [Menu] בתוך [Home].
מפתח ואישור: מאתחל את ההגדרות של המפתח והאישור וכן אישור ה-CA, ומנקה הכל מלבד המפתח והאישור שהותקנו מראש.
פנקס הכתובות: מנקה את היעדים הרשומים בפנקס הכתובות.
אתחול הגדרות ונתונים ספציפיים
אתחול כל ההגדרות והנתונים
ניתן לאפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן, ולנקות את כל הנתונים המאוחסנים כולל יומנים. אתחול מתבצע כדי למנוע גישה למידע סודי ושימוש לא מורשה כגון בעת החלפה או השלכה של המכשיר.
אתחול כל ההגדרות והנתונים

אתחול הגדרות ונתונים ספציפיים

סעיף זה מתאר כיצד לאתחל הגדרות ונתונים באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
בלוח הבקרה, בחר [Menu] במסך [Home], ולאחר מכן בצע אתחול מ-[Preferences] או [Management Settings]. [Initialize Network Settings]/[Data Management]
נדרשות הרשאות מנהל. בהתאם לפריט שיש לאתחל, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המכשיר.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Data Management].
מסך [Data Management] מוצג.
4
בחר את הפריט לאתחול.
אתחול תפריט ההגדרות
לחץ על [Initialize Menu], ובחר את ההגדרה שממנה יש לאתחל [Menu to Initialize].
בעת אתחול מפתח ואישור
לחץ על [Initialize Key and Certificate].
בעת אתחול פנקס הכתובות
לחץ על [Initialize Address Book].
אם מופיע מסך [Enter PIN], הזן את ה-PIN ספר הכתובות ולאחר מכן לחץ על [OK].
5
לחץ על [Initialize]‏ [OK].
הפריט שצוין מאותחל.
6
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
כאשר תפריט ההגדרות מאותחל
לאחר אתחול אחת מהאפשרויות הבאות, הפעילו מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות המאותחלות. הפעלת המכשיר מחדש
[Preferences]
[Function Settings]
[Management Settings]
[Network Settings]
בעת אתחול מפתח ואישור
פונקציות המשתמשות במפתח ובאישור כגון TLS או IKE של IPSec מושבתות. כדי להשתמש בפונקציות אלה שוב, עליך להגדיר את המפתח והאישור ולאחר מכן להפעיל את הפונקציה.
כאשר [Management Settings] של תפריט ההגדרות מאותחל
זה גם מאתחל את ה-PIN של גישה לממשק משתמש מרוחק. כדי להשתמש בממשק משתמש מרוחק, יש להגדיר שוב את ה-PIN של גישה לממשק מרחוק. הגדרת ה-PIN לשימוש עבור ממשק משתמש מרוחק

אתחול כל ההגדרות והנתונים

השתמש בלוח הבקרה כדי לאתחל את כל ההגדרות והנתונים. לא ניתן לאתחל אותם באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
נדרשות הרשאות מנהל. כאשר אלה מאותחלים, המכשיר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
לפני האתחול, ודא שאין מסמכים מעובדים או ממתינים לעיבוד. נתונים אלה נמחקים בעת ביצוע האתחול.
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Menu] במסך [Home]. מסך [Home]
2
לחץ על [Management Settings]‏ [Initialize All Data/Settings].
מסך אישור האתחול מוצג.
אם מסך הכניסה מופיע, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN המוגדרים כעת ולאחר מכן לחץ על [Log In]. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
לחץ על [Yes]‏ [Yes].
כל ההגדרות והנתונים מאותחלים.
לאחר השלמת האתחול, המכשיר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
9RXL-09R