אמצעים למניעת גישה בלתי מורשית

הקפד לעיין בסעיף זה לפני השימוש במכשיר בסביבת רשת.
מדפסות ומכשירים רב-תכליתיים יכולים לספק פונקציות שימושיות שונות כשהם מחוברים לרשת. עם זאת, כיוון שהדבר יוצר גם סיכונים של גישה לא מורשית והאזנת סתר לרשת, יש לנקוט באמצעים נגד סיכוני אבטחה.
סעיף זה מספק דוגמאות לאמצעים למניעת גישה בלתי מורשית שתוכל ליישם במהלך ההגדרה בעת שימוש במכשיר בסביבת רשת.
ישנם אמצעים נוספים שניתן ליישם נגד סיכוני אבטחה במכשיר, כגון הגבלת תקשורת עם חומת אש ושימוש בתקשורת TLS מוצפנת כדי למנוע האזנת סתר וחבלה. נקוט באמצעים הבאים בהתאם לסביבת הרשת שלך. אבטחה

שימוש בכתובת IP פרטית

קיימים שני סוגים של כתובות IP: כתובת IP גלובלית, המשמשת לחיבור לאינטרנט, וכתובת IP פרטית, המשמשת ברשת מקומית כגון רשת LAN של החברה.
אם למכשיר מוקצית כתובת IP גלובלית, משתמשים באינטרנט יכולים לגשת אליו. דבר זה גורם להגברת הסיכון לדליפת מידע בגלל גישה בלתי-מורשית מרשת חיצונית.
מצד שני, אם כתובת IP פרטית מוקצית למכשיר, הגישה אליו מוגבלת רק למשתמשים ברשת המקומית שלך. לכן, הדבר מפחית את הסיכון לגישה לא מורשית בהשוואה לכתובת IP גלובלית שהוקצתה.
הקצה כתובת IP פרטית למכשיר שלך.
כתובת IP פרטית משמשת באחד מבין הטווחים הבאים:
טווחי כתובות IP פרטיות
מ-10.0.0.0 עד 10.255.255.255
מ-172.16.0.0 עד 172.31.255.255
מ-192.168.0.0 עד 192.168.255.255
לפרטים על אופן הקצאת ואישור כתובת ה-IP, עיין ב:
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
אם ברצונך להקצות כתובת IP גלובלית למכשיר, תוכל ליצור סביבה למניעת גישה חיצונית, כגון חומת אש, כדי להפחית את הסיכון לגישה לא מורשית. פנה למנהל הרשת שלך לגבי אופן הטמעת אבטחת הרשת.

שימוש בקוד PIN כדי להגן על מידע

באמצעות הגדרת קוד PIN כדי להגן על המידע המאוחסן במכשיר, תוכל להפחית את הסיכון לדליפת מידע או שימוש לא מורשה אם צד שלישי זדוני ינסה להשיג גישה לא מורשית.
ניתן להגדיר קוד PIN לפונקציות המצוינות להלן. רק משתמשים שיודעים את קוד ה-PIN יכולים להשתמש בפונקציות אלו ולגשת למידע במכשיר.
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
באפשרותך לדרוש מהמשתמש להזין את קוד ה-PIN של גישה לממשק משתמש מרחוק בעת השימוש בו.
הגדרת ה-PIN לשימוש עבור ממשק משתמש מרוחק
מזהה מנהל מערכת
באפשרותך לדרוש מהמשתמש להזין את מזהה מנהל המערכת ואת קוד ה-PIN של מנהל המערכת, בעת שינוי הגדרות חשובות כלשהן.
הגדרת מזהה המחלקה וה-PIN עבור המנהל
פנקס הכתובות
באפשרותך לדרוש מהמשתמש להזין את קוד ה-PIN של פנקס הכתובות בעת הוספת רשומות חדשות ועריכת רשומות קיימות.
הגבלת רישום ועריכה של ספר כתובות על ידי הגדרת PIN

אמצעי זהירות בעת שימוש בממשק משתמש מרוחק

אין להיכנס לאתרים אחרים בעת שימוש בממשק משתמש מרוחק.
לאחר השימוש בממשק משתמש מרוחק, הקפד להתנתק ולסגור את הדפדפן שלך.
9RXL-005