Nastavitev velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj

Ko je papir naložen v večnamenski pladenj, je na nadzorni plošči prikazan ta zaslon. Nastavite velikost in vrsto papirja glede na vložen papir.
* Če sta velikost papirja in vrsta večnamenskega pladnja vnaprej registrirana, zgornji zaslon ni prikazan. Registriranje pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate nastavitve na nadzorni plošči.
Nastavitve lahko konfigurirate tudi na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
1
Izberite velikost papirja, ki je vložen v večnamenskem pladnju.
Če si želite ogledati velikosti papirja (kot so ovojnice), ki niso prikazane na zaslonu, se lahko pomaknete po zaslonu.
Ko je vložen papir velikosti A5
Ko je vložen papir v ležeči usmerjenosti, izberite [A5]. Ko je vložen papir v pokončni usmerjenosti, izberite [A5R].
Ležeča usmerjenost (A5)
Pokončna usmerjenost (A5R)
Ko je vložen papir nestandardne velikosti (velikost po meri)
1
Pritisnite [Po meri].
2
Vnesite vrednosti v [X] in [Y] ter pritisnite [Uporabi].
Če so registrirane pogosto uporabljene nestandardne velikosti papirja, jih lahko prikličete s pritiskom možnosti od [S1] do [S3].
Možnost nastavitve velikosti papirja ni prikazana
Pritisnite [Druge velikosti] in izberite velikost papirja na prikazanem seznamu.
2
Izberite vrsto papirja, ki je vložen v večnamenskem pladnju.
Velikost in vrsta papirja sta nastavljeni.
Prikazano velikost papirja na zaslonu lahko spremenite v 1. koraku. Skrivanje neuporabljenih velikosti papirja
9RY2-034