Registriranje pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj

Ko v večnamenski pladenj vložite papir, je na nadzorni plošči privzeto prikazan zaslon za nastavitev velikosti in vrste papirja.
Če v večnamenskem pladnju vedno uporabljate enak papir, lahko registrirate velikost in vrsto papirja. To prepreči prikaz zaslona z nastavitvami papirja, vam pa ni treba konfigurirati nastavitev.
Uporaba velikosti ali vrste papirja, ki se razlikuje od registriranega papirja
Ko prekličete registracijo v 3. koraku, vložite papir v večnamenski pladenj. Ko je na nadzorni plošči prikazan zaslon za nastavitev velikosti in vrste papirja, konfigurirajte nastavitve glede na papir, ki ga želite uporabiti. Nastavitev velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
V tem poglavju je opisano, kako registrirate nastavitve na nadzorni plošči.
Nastavitve lahko registrirate tudi na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Nast. papirja] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
2
Izberite večnamenski pladenj.
3
Izberite velikost papirja, ki jo želite registrirati.
Če si želite ogledati velikosti papirja (kot so ovojnice), ki niso prikazane na zaslonu, se lahko pomaknete po zaslonu.
Registriranje papirja velikosti A5
Ko je vložen papir v ležeči usmerjenosti, izberite [A5]. Ko je vložen papir v pokončni usmerjenosti, izberite [A5R].
Ležeča usmerjenost (A5)
Pokončna usmerjenost (A5R)
Registriranje nestandardne velikosti papirja (velikost po meri)
1
Pritisnite [Po meri].
2
Vnesite vrednosti v [X] in [Y] ter pritisnite [Uporabi].
Če so registrirane pogosto uporabljene nestandardne velikosti papirja, jih lahko prikličete s pritiskom možnosti od [S1] do [S3].
Velikost papirja, ki jo želite registrirati, ni prikazana
Pritisnite [Druge velikosti] in izberite velikost papirja na prikazanem seznamu.
Preklic registriranega papirja
Pritisnite [Določi pri nalaganju papirja]. Ni vam treba izvesti 4. korak.
Ko v večnamenski pladenj vložite papir, je na nadzorni plošči prikazan zaslon za nastavitev velikosti in vrste papirja.
4
Izberite vrsto papirja, ki jo želite registrirati.
Velikost in vrsta papirja sta registrirani.
Prikazano velikost papirja na zaslonu lahko spremenite v 3. koraku. Skrivanje neuporabljenih velikosti papirja
9RY2-035