การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการค้นหาเราเตอร์ (วิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน)

ค้นหาเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) ที่จะเชื่อมต่อ และใส่คีย์เครือข่าย
เมื่อคุณเชื่อมต่อด้วยวิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน วิธีการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัสจะถูกตั้งค่าดังนี้:
วิธีการรับรองความถูกต้อง WEP: ระบบเปิด
การเข้ารหัสสำหรับ WPA/WPA2: AES-CCMP หรือ TKIP ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่เลือกไว้
หากต้องการระบุวิธีการรับรองความถูกต้องหรือวิธีการเข้ารหัสอื่น ให้ใช้วิธีการตั้งค่าด้วยตนเองเพื่อเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการตั้งค่ารายละเอียด (วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง)
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

รุ่นแผงสัมผัส

การเตรียมการที่จำเป็น
เตรียมข้อมูลของเราเตอร์ LAN ไร้สาย (SSID หรือคีย์เครือข่าย) ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และเก็บไว้ใกล้ตัว ข้อมูลเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่รองรับ WPA-EAP หรือ WPA2-EAP สำหรับมาตรฐานความปลอดภัย ให้ตั้งค่า IEEE 802.1X การใช้ IEEE 802.1X
1
ในแผงควบคุม ให้กด [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [เลือกเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [เข้าสู่ระบบ] ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
หากข้อความ [คุณต้องการเปิดใช้งาน LAN แบบไร้สายหรือไม่] ปรากฏขึ้น ให้กด [ใช่]
หากข้อความ [ไม่สามารถค้นพบจุดเข้าใช้งาน] ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
2
เลือก SSID ของ LAN ไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
หน้าจอสำหรับป้อนคีย์เครือข่ายจะแสดงขึ้นมา
เมื่อเลือก SSID ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่รองรับ WPA-EAP หรือ WPA2-EAP สำหรับมาตรฐานความปลอดภัย ข้อความ [เพื่อเชื่อมต่อ ค่าที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า IEEE 802.1X จะถูกนำไปใช้] จะปรากฏขึ้น ให้กด [OK] และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4
หากคุณไม่พบเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์นั้นสามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
3
ใส่คีย์เครือข่าย แล้วกด [นำไปใช้]
4
เมื่อ [เชื่อมต่อแล้ว] แสดงขึ้นบนแผงควบคุม ให้กด [ปิด]
เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายแล้ว [] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ [Home] และหน้าจอของแต่ละฟังก์ชัน
5
รอสองสามนาที
ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่ IP จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
หากต้องการใช้ที่อยู่ IP เฉพาะ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้
กด [ปิด] ตรวจสอบข้อมูล (SSID หรือคีย์เครือข่าย) ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อซ้ำอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2

รุ่น LCD ขาวดำ

การเตรียมการที่จำเป็น
เตรียมข้อมูลของเราเตอร์ LAN ไร้สาย (SSID หรือคีย์เครือข่าย) ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และเก็บไว้ใกล้ตัว ข้อมูลเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่รองรับ WPA-EAP หรือ WPA2-EAP สำหรับมาตรฐานความปลอดภัย ให้ตั้งค่า IEEE 802.1X การใช้ IEEE 802.1X
1
ในแผงควบคุม ให้เลือก [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [เลือกเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
หากข้อความ [คุณต้องการเปิดใช้งาน LAN แบบไร้สายหรือไม่] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [ใช่] แล้วกด
หากข้อความ [ไม่พบจุดการเข้าถึง] ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
2
เลือก SSID ของ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วกด
หน้าจอสำหรับป้อนคีย์เครือข่ายจะแสดงขึ้นมา
เมื่อเลือก SSID ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่รองรับ WPA-EAP หรือ WPA2-EAP สำหรับมาตรฐานความปลอดภัย ข้อความ [ค่าที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า IEEE 802.1X จะถูกนำไป ใช้ในการเชื่อมต่อ] จะปรากฏขึ้น ให้กด และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4
หากคุณไม่พบเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์นั้นสามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
3
ใส่คีย์เครือข่าย แล้วกด [<นำไปใช้>]  
4
กด [ใช่]  
5
เมื่อ [เชื่อมต่อแล้ว] แสดงขึ้นบนแผงควบคุม ให้กด
เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายแล้ว [] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ [Home]
6
รอสองสามนาที
ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่ IP จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
หากต้องการใช้ที่อยู่ IP เฉพาะ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้
กด ตรวจสอบข้อมูล (SSID หรือคีย์เครือข่าย) ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อซ้ำอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
9C1Y-01A