รายการนโยบายความปลอดภัย

คุณสามารถตรวจสอบรายการนโยบายความปลอดภัยและการใช้งานได้จาก UI ระยะไกลบนหน้าจอ [Confirm Security Policy]
เนื้อหาที่ตั้งค่าไว้ในอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์อื่นจะถูกนำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัยสำหรับเครื่อง ดังนั้น อาจมีรายการฟังก์ชันในนโยบายความปลอดภัยที่ไม่มีอยู่ในเครื่อง แต่รายการเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าหรือการทำงานของเครื่อง

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
คุณสามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
[Prohibit Use of Direct Connection]
คุณสามารถห้ามการเข้าถึงจากอุปกรณ์มือถือ [การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรง]
[Prohibit Use of Wireless LAN]
คุณสามารถห้ามการเข้าถึงแบบไร้สายผ่านเราเตอร์ LAN ไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน [เลือก LAN มีสาย/ไร้สาย]
 
[USB Policy]
คุณสามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อ USB เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการโจรกรรมข้อมูล
[Prohibit Use as USB Device]
คุณสามารถห้ามไม่ให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องผ่านพอร์ต USB [การตั้งค่า USB]
[Prohibit Use as USB Storage Device]
คุณสามารถห้ามการใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กับเครื่องได้ [การตั้งค่า USB]

[Network]

[Communication Operational Policy]
คุณสามารถกำหนดให้มีการตรวจสอบลายเซ็นหรือใบรับรองเพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
[Always Verify Signatures for SMS/WebDAV Server Functions]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Always Verify Server Certificate When Using TLS]
ซึ่งจะตรวจสอบใบรับรอง รวมถึงชื่อสามัญ (CN) เมื่อใช้การสื่อสารที่เข้ารหัสด้วย TLS
* สิ่งนี้จะไม่ใช้กับการสื่อสารกับเครือข่าย IEEE 802.1X
[Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions]
คุณสามารถจำกัดข้อมูลการตรวจสอบให้ใช้เฉพาะวิธีการที่ปลอดภัยเท่านั้น เมื่อคุณใช้เครื่องเป็นเซิร์ฟเวอร์ การรับรองความถูกต้องแบบข้อความเปล่า และฟังก์ชันที่ใช้การรับรองความถูกต้องแบบข้อความเปล่าจะไม่สามารถใช้ได้ [วิธีรับรองความถูกต้องพอร์ตพิเศษ] หรือ [วิธีการรับรองความถูกต้องพอร์ตพิเศษ]
* หากคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์หรือโปรแกรมควบคุมเวอร์ชันเก่า คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้ ให้ใช้เวอร์ชันที่อัปเดต
[Prohibit Use of SNMPv1]
คุณสามารถห้ามการใช้ SNMPv1 เมื่อได้รับข้อมูลอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ [การตั้งค่า SNMP]
 
[Port Usage Policy]
คุณสามารถปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]
คุณสามารถห้ามการพิมพ์โดยใช้โพรโทคอล LPD [การตั้งค่า LPD]
[Restrict RAW Port (Port Number: 9100)]
คุณสามารถห้ามการพิมพ์โดยใช้โพรโทคอล RAW [การตั้งค่า RAW]
[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)]
คุณสามารถห้ามการใช้ฟังก์ชันต่างๆ โดยใช้โพรโทคอล WSD [ตั้งค่า WSD]
[Restrict BMLinkS Port (Port Number: 1900)]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]
คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันการพิมพ์บางอย่างที่ใช้แอปบนมือถือและห้ามการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[Restrict SMB Port (Port Number: 137, 138, 139, 445)]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Restrict Dedicated Port (Port Number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
คุณสามารถห้ามการใช้งานพอร์ตเฉพาะ [ใช้พอร์ตพิเศษ] หรือ [การตั้งค่าพอร์ตพิเศษ]
[Restrict Remote Operator's Software Port (Port Number: 5900)]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]
คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่า mDNS (IPv4/IPv6) และฟังก์ชันการพิมพ์บางอย่างที่ใช้แอปบนมือถือ ซึ่งจะไม่ปิดใช้งานการค้นพบเครือข่ายและการตั้งค่าอัตโนมัติด้วย mDNS รวมถึงการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
[การตั้งค่า mDNS] (รุ่น LCD ขาวดำ)
การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]
คุณสามารถปิดใช้งานการตอบสนองต่อการค้นหาในการตั้งค่าการค้นหาแบบหลายผู้รับ รวมถึงการค้นพบเครือข่ายและการตั้งอัตโนมัติด้วย SLP การกำหนดค่าการสื่อสาร SLP
[Restrict SNMP Port (Port Number: 161)]
คุณสามารถห้ามการใช้ฟังก์ชันที่ใช้โพรโทคอล SNMP ซึ่งจะห้ามไม่ให้เครื่องรับข้อมูลอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SNMP และกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
[การตั้งค่า SNMP]

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Password Operational Policy]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Password Settings Policy]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Lockout Policy]
คุณสามารถห้ามการเข้าสู่ระบบได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้งติดต่อกัน
[Enable Lockout]
สิ่งนี้จะเปิดใช้งานการล็อกระบบ กำหนดค่าเกณฑ์การล็อกระบบและระยะเวลาการล็อกระบบแยกกันบนเครื่อง [ปิดระบบ] หรือ [การตั้งค่าการปิดระบบ]

[Key/Certificate]

ด้วยการป้องกันการเข้ารหัสที่อ่อนแอและการเข้ารหัสสำหรับรหัสผ่านของผู้ใช้และคีย์ภายในฮาร์ดแวร์บางตัว คุณสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
[Prohibit Use of Weak Encryption]
คุณสามารถห้ามการใช้การเข้ารหัสที่อ่อนแอ [การตั้งค่าการเข้ารหัส]
[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption]
คุณสามารถห้ามการใช้คีย์และใบรับรองที่มีการเข้ารหัสที่อ่อนแอ
 
[Use TPM to Store Password and Key]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย

[Log]

เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย

[Job]

[Printing Policy]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Sending/Receiving Policy]
เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
[Allow Sending Only to Registered Addresses]
[Force Confirmation of Fax Number]
[Prohibit Auto Forwarding]

[Storage]

เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง จึงไม่ได้นำไปใช้กับนโยบายความปลอดภัย
9C1Y-066