การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการใส่รหัส PIN (โหมดรหัส PIN ของ WPS)

เมื่อเราเตอร์ LAN แบบไร้สายรองรับโหมดรหัส PIN ของ WPS คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อได้โดยการลงทะเบียนรหัส PIN ที่สร้างบนเครื่องกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนรหัส PIN
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

รุ่นแผงสัมผัส

การเตรียมการที่จำเป็น
เข้าถึงเราเตอร์ LAN แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ และเปิดใช้งานการลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS
* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS โปรดดูคู่มือเราเตอร์ LAN แบบไร้สายของคุณ
1
ในแผงควบคุม ให้กด [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [เลือกเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [เข้าสู่ระบบ] ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
หากข้อความ [คุณต้องการเปิดใช้งาน LAN แบบไร้สายหรือไม่] ปรากฏขึ้น ให้กด [ใช่]
หากข้อความ [ไม่สามารถค้นพบจุดเข้าใช้งาน] ปรากฏขึ้น ให้กด [ปิด]
2
กด [การเชื่อมต่ออื่นๆ]
3
กด [โหมดรหัส PIN WPS]
รหัส PIN จะถูกสร้างขึ้น
เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น คุณต้องลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS กับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายภายใน 10 นาที
4
เข้าถึงเราเตอร์ LAN แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ และลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS กับเราเตอร์
5
เมื่อ [เชื่อมต่อแล้ว] ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม ให้กด [ปิด]
เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายแล้ว [] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ [Home] และหน้าจอของแต่ละฟังก์ชัน
6
รอสองสามนาที
ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่ IP จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
หากต้องการใช้ที่อยู่ IP เฉพาะ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้
ให้กด [ปิด] และทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อซ้ำอีกครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 2

รุ่น LCD ขาวดำ

การเตรียมการที่จำเป็น
เข้าถึงเราเตอร์ LAN แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ และเปิดใช้งานการลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS
* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS โปรดดูคู่มือเราเตอร์ LAN แบบไร้สายของคุณ
1
ในแผงควบคุม ให้เลือก [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [เลือกเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
หากข้อความ [คุณต้องการเปิดใช้งาน LAN แบบไร้สายหรือไม่] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [ใช่] แล้วกด
หากข้อความ [ไม่พบจุดการเข้าถึง] ปรากฏขึ้น ให้กด
2
เลือก [การเชื่อมต่ออื่นๆ] แล้วกด
3
เลือก [โหมดรหัส PIN WPS] แล้วกด
รหัส PIN จะถูกสร้างขึ้น
เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น คุณต้องลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS กับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายภายใน 10 นาที
4
เข้าถึงเราเตอร์ LAN แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ และลงทะเบียนรหัส PIN ของ WPS กับเราเตอร์
5
เมื่อ [เชื่อมต่อแล้ว] ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม ให้กด
เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายแล้ว [] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ [Home]
6
รอสองสามนาที
รอสองสามนาที ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่ IP จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
หากต้องการใช้ที่อยู่ IP เฉพาะ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้
กด และทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อซ้ำอีกครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 2
9C1Y-019