Hủy In

Bạn có thể hủy in từ máy tính. Để hủy in sau khi dữ liệu in đã được gửi đến máy, hãy sử dụng bảng điều khiển hoặc Remote UI.
Để hủy in khi sử dụng In Phương Tiện Bộ Nhớ, hãy sử dụng bảng điều khiển hoặc Remote UI (Mẫu Bảng Cảm ứng).

Hủy In Từ Máy Tính

Khi Sử Dụng Windows

Nếu màn hình in được hiển thị, hãy nhấp vào [Cancel].
Nếu màn hình trên không được hiển thị, hãy nhấp đúp vào biểu tượng máy in trong vùng thông báo của Windows, chọn tài liệu để hủy, và nhấp vào [Document] [Cancel] [Yes].
Nếu biểu tượng máy in không được hiển thị trong vùng thông báo của Windows hoặc tài liệu cần hủy không được hiển thị, dữ liệu in sẽ được gửi đến máy sau khi được xử lý trên máy tính.
Trong trường hợp này, hãy hủy in bằng cách sử dụng bảng điều khiển của máy hoặc Remote UI. Hủy In Bằng Bảng Điều Khiển

Khi Sử Dụng macOS

Nhấp vào biểu tượng máy in trong Dock, chọn tài liệu để hủy, và nhấp vào [].

Hủy In Bằng Bảng Điều Khiển

Mẫu Bảng Cảm ứng

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hủy in.
Nhấn [Hủy] [Có].
Nếu màn hình trên không được hiển thị, hãy nhấn [] trên bảng điều khiển [Có].
Nếu màn hình danh sách công việc được hiển thị, chọn công việc cần hủy và nhấn [Hủy] [Có].
 

Mẫu LCD Đen Trắng

Bạn có thể hủy in bằng quy trình bên dưới.
1
Nhấn trên bảng điều khiển. Bảng Điều Khiển
2
Nhấn [Công Việc In]    [Trạng Thái Công Việc]  .
3
Chọn công việc cần được hủy trong [Trạng Thái C.Việc In], nhấn .
4
Nhấn [<Hủy>]    [Có]  .

Hủy In Bằng Remote UI

Bạn có thể hủy in bằng màn hình [Status Monitor/Cancel] [Job Status] trong [Print] của Remote UI. Kiểm tra Việc sử dụng và Nhật ký với Remote UI
9C20-047