Cài đặt MF Scan Utility

Phần này giải thích quy trình tải xuống MF Scan Utility mới nhất từ trang web và cài đặt. Cài đặt với quy trình này khi MF Scan Utility trong DVD-ROM được cung cấp không tương thích với hệ điều hành của máy tính bạn đang sử dụng.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu Hệ thống
Chuẩn bị và Thận trọng khi Cài đặt
Khi khởi động máy tính, đăng nhập với tư cách là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1)

Quy trình

1.
Giải nén file tải xuống.
2.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [Tiếp].
3.
Đọc thỏa thuận cấp phép → nhấp vào [Có].
4.
Nhấp vào [Hoàn tất].
Nếu cài đặt đúng, biểu tượng MF Scan Utility sẽ hiển thị tại vị trí sau.
Đối với Windows 10:
Menu Start > Danh sách ứng dụng
Cho phiên bản khác với Windows 10:
[Bắt đầu] menu > Danh sách ứng dụng hoặc chương trình > [Canon] thư mục > [MF Scan Utility] thư mục

Chủ đề liên quan