Chuẩn bị và Thận trọng khi Cài đặt

Phần này giải thích các thao tác chuẩn bị để cài đặt đúng trình điều khiển MF và phần mềm, và các biện pháp thận trọng cần thực hiện khi cài đặt.

Chuẩn bị Cài đặt

Trước khi cài đặt trình điều khiển MF và MF Scan Utility, hoàn tất các thao tác sau.
Cài đặt Thiết bị
Cài đặt các mục sau với menu [Cài Đặt Quản Lý Hệ Thống] > [Chọn PDL (Cắm và Chạy)] của thiết bị.
Phương pháp kết nối với thiết bị (mạng hoặc USB)
Ngôn ngữ mô tả trang (Thiết lập để phù hợp với trình điều khiển mà bạn đang sử dụng)
Nếu bạn cài [*** (V4)] cho ngôn ngữ trang miêu tả, bạn phải cài đặt trình máy in V4. Hãy tải xuống trình máy in V4 từ trang web của Canon (http://www.canon.com/).
Để biết thêm chi tiết về menu cài đặt, tham khảo hướng dẫn của thiết bị.
Tải chương trình cài đặt
Bạn có thể tải chương trình cài đặt bằng một trong các cách sau.
Tải xuống từ trang web (http://www.canon.com/) (bản 32-bit hoặc 64-bit)
DVD-ROMđược cung cấp
Trong một số trường hợp, chương trình cài đặt có thể được cung cấp trong một CD-ROM. Nếu bạn sử dụng CD-ROM, đọc CD-ROM cho DVD-ROM trong phần giải thích của hướng dẫn.
Về Cài đặt
Chọn phương pháp cài đặt thích hợp nhất sau khi kiểm tra tổng quan cài đặt.

Các biện pháp thận trọng cần thực hiện khi cài đặt

Lưu ý đến các mục sau khi cài đặt.
Nếu màn hình yêu cầu bạn cho phép sự thay đổi trong máy tính được hiển thị, hãy cho phép thay đổi.
Nếu một trong các điều kiện sau được đáp ứng, bạn có thể không cài đặt được trình điều khiển MF. Nếu vậy, cài đặt trình điều khiển MF sau khi đăng nhập như người dùng nội bộ thuộc về một nhóm với các quyền của Quản trị viên.
Một môi trường trong đó không thể giao tiếp giữa bộ điều khiển miền và hệ điều hành máy khách.
Bạn đăng nhập vào máy khách như người dùng miền thuộc về một nhóm với các quyền của Quản trị viên.
Xác nhận trạng thái của tài khoản người dùng mà bạn đăng nhập trong [Quản lý Máy tính] > [Người dùng và Nhóm Cục bộ] > [Nhóm].
Nếu màn hình Bảo mật của Windows báo rằng không thể xác minh được nhà phát hành trình điều khiển được hiển thị, hãy cho phép cài đặt.
Khi lấy thông tin trình điều khiển sử dụng Canon Driver Information Assist Service, nếu có hiển thị cảnh báo về việc gỡ bỏ Tường lửa Windows đang chặn, hãy gỡ bỏ tường lửa.
Nếu cài đặt phần mềm không thành công, cố gắng cài đặt lại sau khi tắt tất cả các ứng dụng khác. Nếu vẫn không thành công, tạm thời gỡ cài đặt, khởi động lại máy tính, và cố gắng cài đặt lại.
Nếu bạn không thể sử dụng phần mềm sau khi cập nhật hệ điều hành, gỡ cài đặt phần mềm, sau đó cài đặt lại.
Nếu bạn đã cài đặt phần mềm khác trong khi đang chạy MF Scan Utility, thì phần mềm đó sẽ không được tự động đăng ký trong MF Scan Utility. Trong trường hợp này, hãy đăng ký phần mềm cài đặt sau trong MF Scan Utility bằng cách thủ công.
Khi cài đặt trình điều khiển MF, Product Extended Survey Program cũng được cài đặt. Product Extended Survey Program là một chương trình tự động gửi cho Canon các thông tin liên quan đến trạng thái sử dụng thiết bị hàng tháng trong vòng mười năm. Tuy nhiên, chương trình này sẽ không gửi thông tin cá nhân và các thông tin khác ngoài mục đích trên. Ngoài ra, bạn có thể tắt chức năng tự động gửi thông tin hoặc gỡ cài đặt chương trình bất kỳ khi nào. Nếu bạn muốn tắt gửi thông tin tự động, đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên, hiển thị [Chương trình và Tính năng] hoặc [Thêm hoặc loại bỏ chương trình] → chọn [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program] → nhấp vào [Thay đổi] và cài đặt trong Windows.

Chủ đề liên quan