Mengenai Pemasangan

Kaedah pemasangan di bawah yang ditunjukkan masing-masing untuk memasang pemacu MF dan MF Scan Utility disediakan berdasarkan sumber pemasang, kaedah pemasangan dan konfigurasi sambungan peranti.
Sumber pemasang: DVD-ROM yang dibekalkan atau dimuat turun dari tapak web
Kaedah pemasangan: [Pemasangan Mudah] atau [Pemasangan Tersuai]
Konfigurasi sambungan peranti: Sambungan rangkaian TCP/IP atau sambungan USB
Pilih kaedah pemasangan yang paling sesuai untuk yang berikut.
Jika anda menggunakan yang dibekalkan DVD-ROM
Jika anda menggunakan DVD-ROM yang dibekalkan, anda boleh memasang pemacu, perisian dan manual MF dalam rentetan tunggal daripada sambungan di antara komputer dan peranti.
Pilih prosedur pemasangan menurut kaedah pemasangan dan konfigurasi sambungan peranti.
Apabila anda ingin memasang pemacu, perisian standard dan manual MF:
[Pemasangan Mudah] Dari DVD-ROM (Sambungan Rangkaian)
[Pemasangan Mudah] Dari DVD-ROM (Sambungan USB)
Apabila anda ingin memilih perkara yang harus dipasang semasa pemasangan
[Pemasangan Tersuai] Dari DVD-ROM (Sambungan Rangkaian)
[Pemasangan Tersuai] Dari DVD-ROM (Sambungan USB)
Jika anda menggunakan pemasang yang dimuat turun dari tapak web
Jika anda menggunakan pemasang yang dimuat turun dari tapak web, anda boleh memasang versi terbaru pemacu MF dan MF Scan Utility. Jika pemacu MF atau MF Scan Utility yang disertakan dalam DVD-ROM yang dibekalkan tidak serasi dengan sistem pengendalian komputer yang anda gunakan, pasang menurut prosedur yang berikut.
Pilih kaedah pemasangan menurut peranti sasaran pemasangan dan konfigurasi sambungan.
Memasang Pemacu MF yang Dimuat Turun (Sambungan Rangkaian)
Memasang Pemacu MF yang Dimuat Turun (Sambungan USB)
Memasang MF Scan Utility
Selain itu, semasa memasang pemacu MF menggunakan [Pemasangan Tersuai] daripada DVD-ROM yang dibekalkan atau pemasang yang dimuat turun, anda boleh mendapatkan maklumat peranti jika anda memasang serentak dengan Canon Driver Information Assist Service.
NOTA
Jika anda memasang pemacu MF dalam persekitaran IPv6, pasang menggunakan port WSD.
Dalam persekitaran IPv6, disebabkan menu DVD-ROM tidak dipaparkan apabila anda menetapkan DVD-ROM yang dibekalkan dalam komputer, anda tidak boleh memasang pemacu MF.

Topik Berkaitan