Sorteren van afdrukken

U kunt afwerkmodi selecteren om uw afdrukken op verschillende manieren te laten sorteren; op pagina of op afdruksets.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
In dit gedeelte wordt als voorbeeld het afdrukken van bestanden opgeslagen in een postbus uitgelegd.
BELANGRIJK
Deze modus kan alleen worden gebruikt voor het afdrukken van een bestand dat in een postbus is opgeslagen of voor een PDF bestand.
Als u de uitvoerbestemming op de Hogecapaciteitstapelaar-H1 instelt, kan deze modus alleen worden gebruikt voor het afdrukken van een bestand dat in een postbus is opgeslagen.
De modi Rugnieten en Vouwen kunnen alleen worden gebruikt voor het afdrukken van een bestand dat in een postbus is opgeslagen.
Zorg dat het juiste type papier is ingesteld. Als het type papier niet goed is ingesteld, kan dit een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de afbeelding. Bovendien kan de fixeereenheid vuil worden, het papier vastlopen en kan het nodig zijn om een servicemonteur te laten komen.
U kunt geen afwerkmodi instellen als papier van gebruikersformaat, enveloppen, transparanten/calqueerpapier, velijn of etiketten is geselecteerd.

Aangeven van de Afwerkmodus

1.
Druk op → [ToegangTurvatulostus bestanden] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → selecteer het gewenste bestand → druk op [Afdrukken].
3.
Druk op [Wijzig afdr.- instellingen] → [Afwerken].
Om de papierbron te wijzigen, raadpleegt u "Papierselectie."
4.
Selecteer de uitvoerbestemming → druk op [Volgende].
Dit scherm wordt alleen weergegeven als zowel de finisher als de Hogecapaciteitstapelaar-H1 zijn aangesloten.
Als dit scherm niet verschijnt, ga dan naar stap 5.
Als u [Finisher] selecteert, gaat u verder naar stap 5.
Als u [Stapelaar] selecteert, selecteer dan de uitvoerbestemming uit de vervolgkeuzelijst.
N.B.
Als u [Stapelaar] selecteert, kunt u de uitvoerbestemming voor elke opdracht wijzigen naar ofwel [Stapelgedeelte] of [Opvangblad].
5.
Stel de gewenste afwerkmodus in.
Wanneer de uitvoerbestemming is ingesteld op de finisher
Wanneer de uitvoerbestemming is ingesteld op het stapelgedeelte van de stapelaar
Selecteer [Sorteren (Paginavolgorde)], [Groeperen (Zelfde pagina's)] of [Nieten].
Paginavolgorde (Sorteren):
Zelfde pagina (Groeperen):
Paginavolgorde (Nieten):
Paginavolgorde (Sorteren):
Wanneer u meerdere kopieën van een bestand afdrukt, kunt u de uitvoer in afzonderlijke afdrukken laten sorteren.
Voorbeeld: Drie afdrukken van elke pagina gesorteerd op paginavolgorde
Druk op [Sorteren (Paginavolgorde)] → [OK].
Zelfde pagina (Groeperen):
Wanneer u meerdere kopieën van een bestand afdrukt, kunt u elke pagina groeperen.
Voorbeeld: Drie afdrukken van elke pagina gegroepeerd per pagina
Druk op [Groeperen (Zelfde pagina's)] → [OK].
Paginavolgorde (Nieten):
Wanneer u meerdere kopieën van een bestand afdrukt, kunt u de uitvoer van afzonderlijke afdrukken laten nieten.
Als u [Hoek] selecteert:
De uitvoer wordt op een locatie geniet.
Als u [Dubbel] selecteert:
De uitvoer wordt op twee locaties geniet, links of rechts.
Als u [Rugnieten] selecteert:
De uitvoer wordt op twee plaatsen langs de rugnietpositie geniet.
Druk op [Nieten] → [Volgende].
Selecteer hoe u wilt nieten en waar → druk op [OK].
Als u [Rugnieten] selecteert, kunt u de volgende instellingen opgeven:
Het papier selecteren
Druk op [Wijzigen] voor <Selecteer papier> → selecteer de papierbron → druk op [OK].
De randen van het boekje bijsnijden
Wanneer zowel de Boeksnijsysteem-F1 als de Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO:
Druk op [Snijden] → selecteer [Opgeven volg. afwerkformaat] of [Opgeven volg. afsnijdbreedte] → selecteer [Verticaal afsnijden] of [3-v. snijden] → geef het afwerkformaat of de snijbreedte op → druk op [OK] → [OK].
Wanneer alleen de Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO:
Druk op [Snijden].
De snijpositie aanpassen
Wanneer zowel de Boeksnijsysteem-F1 als de Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO:
Druk op [Snijden] → [Pas snijpos. aan] → pas de snijpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK] → [OK].
Wanneer alleen de Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO:
Druk op [Aanpassen] → [Aanpassen snijbreedte] → geef de snijbreedte op → druk op [OK] → [Sluiten].
De kracht van de rugpers aanpassen
Druk op [Rugpers] → pas de kracht van de rugpers aan → druk op [OK].
Een omslag toevoegen
Druk op [Voeg omsl. toe] → geef aan of u de omslag wilt bedrukken → druk op [OK].
Als u omslagpapier invoert via de Documentinvoegeenheid-N1, selecteert u [Blanco laten].
De rugnietpositie wijzigen
Wanneer zowel de Boeksnijsysteem-F1 als de Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO:
Druk op [Wijz. Vouw-/Nietpositie] → selecteer het papierformaat → pas de rugnietpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK] → [Sluiten].
Wanneer alleen de Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO:
Druk op [Aanpassen] → [Wijz. Vouw-/Nietpositie] → selecteer het papierformaat → pas de rugnietpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK] → [Sluiten].
Wanneer de Booklet Finisher-T1 is aangesloten:
Druk op [Wijz. Vouw-/Nietpositie] → selecteer het papierformaat → pas de rugnietpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK] → [OK].
BELANGRIJK
U dient voor de omslagpagina hetzelfde formaat te gebruiken als het formaat dat wordt gebruikt voor de tekstpagina's van het document.
Als u voorbedrukt papier voor de omslagpagina in de documentinvoegeenheid plaatst, moet u het papier met de tekstzijde omhoog plaatsen.
In het navolgende staat het papiergewicht dat u kunt gebruiken als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten.
Voor de omslag en het hoofddocument: 52 g/m2 tot 300 g/m2 (14 lb bond tot 110 lb omslag)
In het navolgende staat het papiergewicht dat u kunt gebruiken als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten.
Voor het hoofddocument: 60 g/m2 tot 220 g/m2 (16 lb bond tot 80 lb omslag)
Voor de omslag: 60 g/m2 tot 256 g/m2 (16 lb bond tot 140 lb omslag)
De modus [Rugnieten] kan alleen worden ingesteld als dubbelzijdig afdrukken is ingesteld.
De nauwkeurigheid van de vouwen die in de modus Rugnieten worden gecreëerd, kan afhankelijk van het papiertype en het aantal vellen variëren.
De modus Afsnijden kan worden ingesteld als de optie Boeksnijsysteem-F1 of Boeksnijsysteem met twee messen-A1 is aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO.

Andere modi die compatibel zijn met afwerken

Ponsgaten

De machine ponst twee of meer gaten in de uitvoer. U kunt ook de positie van de ponsgaten kiezen (links/rechts).
N.B.
Het aantal gaten dat kun worden geponst verschilt op basis van het type ponseenheid van de aangesloten finisher.

Vouw

De afdrukken worden hieronder beschreven.
Z-vouw
De machine vouwt A3-of A4R-papier in een Z-vouw in respectievelijk A4- of A5-formaat.
BELANGRIJK
Als u de Z-Vouwmodus samen met de modus Nieten instelt en het aantal vellen die in Z-vorm worden gevouwen is hoger dan 10, dan worden de afdrukken gesorteerd maar niet geniet.
C-vouw
Het A4R-papier wordt driemaal gevouwen tot een C-vouw.
BELANGRIJK
Als u de afdrukzijde naar binnen gevouwen wilt, selecteert u [Omhoog (Omwisselen)] voor [Omhoog/Omlaag].
In tweeën vouwen
De machine vouwt A4R-papier tot een A5-formaat.
Accordeon Z-vouw
Het A4R-papier wordt driemaal naar buiten gevouwen.
BELANGRIJK
Als u de afdrukzijde naar binnen gevouwen wilt, selecteert u [Omhoog (Omwisselen)] voor [Omhoog/Omlaag].
Rugvouwen
Als de Booklet Finisher-W1 PRO aangesloten, kunnen er maximaal 5 vellen papier van rugvouw worden voorzien en uitgevoerd.
Als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten, wordt steeds één vel papier van rugvouw voorzien en uitgevoerd.
BELANGRIJK
De modus Rugnieten kan alleen worden ingesteld als 2-zijdig afdrukken is ingesteld.
Als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten, kunnen de volgende papierformaten van rugvouw worden voorzien: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, B4, A4R, 13" x 19", 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", LGL, LTRR of gebruikersformaat (210 mm x 279,4 mm tot 330,2 mm x 487,7 mm (8 1/4" x 11" tot 13" x 19 1/4"))
Als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten, kunnen de volgende papierformaten van rugvouw worden voorzien: 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 12" x 18", 11" x 17", LGL of LTRR
Dubbele evenwijdige vouw
wordt A4R-papier viermaal naar buiten gevouwen.
N.B.
Als u de afdrukzijde naar binnen gevouwen wilt, selecteert u [Omhoog (Omwisselen)] voor [Omhoog/Omlaag].

90 graden draaien

Als de afdrukken hetzelfde formaat hebben, worden de pagina's automatisch in sets op paginavolgorde gesorteerd. Deze sets worden in afwisselende richtingen uitgevoerd:
BELANGRIJK
U kunt [Roteer 90 graden] alleen instellen in de volgende situaties:
Als het papierformaat op het scherm voor het selecteren van het papierformaat is ingesteld op [Auto]
Als het papierformaat dat compatibel is met Roteer 90 graden in zowel de horizontale als in de verticale richting is geplaatst
Als [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] is ingeschakeld voor de geselecteerde papierbron (Zie "Automatische selectie papierlade inschakelen.")
Is er geen papier dat kan worden geroteerd, dan wordt de uitvoer gesorteerd.

Verschuiven

Als u [Verschuiven] instelt, kunt u het aantal afdruksets opgeven dat verschoven moet worden. De afdrukken worden op het uitvoerblad iets ten opzichte van elkaar in verticale richting verschoven, zoals hieronder weergegeven.

Met de afdrukzijde omhoog/omlaag

Om aan te geven of de afdrukken met tekstzijde omhoog of omlaag liggen, drukt u op [Omhoog/Omlaag] en selecteert u het volgende:
[Auto]:
Als u een enkelzijdige pagina afdrukt, worden de afdrukken uitgevoerd met de tekstzijde omhoog. De afdrukken zullen in andere situaties worden uitgevoerd met de tekstzijde omlaag.
[Omlaag (No- rmale volgorde)]:
De afdrukken worden altijd uitgevoerd met de tekstzijde omlaag.
[Omhoog (Omge- wisselde volg.)]:
De afdrukken worden altijd uitgevoerd met de tekstzijde omhoog.

Snijden

Wanneer de opties Boeksnijsysteem-F1 en Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten:
In de modus Rugnieten worden de voorranden en boven-/onderranden van afdrukken bijgesneden.
Als alleen de optie Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten:
In de modus Rugnieten worden de voorranden van afdrukken bijgesneden.
BELANGRIJK
U kunt [Snijden] alleen instellen wanneer u [Rugnieten] selecteert.
N.B.
Als de Boeksnijsysteem-F1 en Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten, kunt u het bijsnijden van de voorranden afzonderlijk selecteren.

Rugpers

Met deze modus kunt u de rug van een geniet boekje aandrukken, zodat het boekje platter wordt.
BELANGRIJK
De modus Rugpers wordt automatisch ingesteld wanneer u [Rugnieten] selecteert.
N.B.
De functie [Rugpers] werkt alleen goed als u meer dan negen vellen papier (inclusief een voorblad) van rugniet voorziet.

Geef aantal te stapelen kopieën aan

U kunt het aantal sets afdrukken aangeven dat u in de stapelaar wilt laten stapelen.
BELANGRIJK
U kunt de [Aantal kopies schak. opg.] alleen instellen als u de [Stapelgedeelte] selecteert voor de <Stapelaar uitv. bestemming>.

Afwerkfuncties bij elk optioneel hulpstuk

: Beschikbaar
-: Niet beschikbaar
Optioneel hulpstuk
Sorteren (Paginavolgorde)
Groeperen (Zelfde pagina's)
Verschuiven
Roteer 90 graden
Nieten
Ponsen
Meerdere ponsgaten
Hoek
Dubbel
Rugnieten
Geen
-
-
-
-
-
-
Opvangblad-R2
-
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W1 PRO
-
-
-
-
Staple Finisher-W1 PRO en ponsapparaat
*1
-
-
*1
-
Staple Finisher-W1 PRO en Multifunctionele, professionele ponseenheid-A1
*1
-
-
*1
*1
Staple Finisher-W1 PRO en Papiervouwapparaat-J1
-
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO en ponsapparaat
*1
-
*1
-
Booklet Finisher-W1 PRO en Multifunctionele, professionele ponseenheid-A1
*1
-
*1
*1
Booklet Finisher-W1 PRO en Papiervouwapparaat-J1
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO en Boeksnijsysteem-F1
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO, Boeksnijsysteem-F1 en Boeksnijsysteem met twee messen-A1
-
-
-
Hogecapaciteitstapelaar-H1
*2
-
-
-
-
-
-
Staple Finisher-T1
-
-
-
-
Staple Finisher-T1 en externe perforator
-
-
-
Booklet Finisher-T1
-
-
-
Booklet Finisher-T1 en externe perforator
-
-
Optioneel hulpstuk
Vouw
Snijden
Omhoog/Omlaag
Rugpers
Rugvouw
Z-vouw, C-vouw, In tweeën, Accordeon Z-vouw, Dubbele evenw. vouw
Voorranden van boekje
Boven-/onderrand van boekje
Geen
-
-
-
-
-
Opvangblad-R2
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W1 PRO
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W1 PRO en ponsapparaat
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W1 PRO en Multifunctionele, professionele ponseenheid-A1
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W1 PRO en Papiervouwapparaat-J1
-
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO en ponsapparaat
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO en Multifunctionele, professionele ponseenheid-A1
-
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO en Papiervouwapparaat-J1
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO en Boeksnijsysteem-F1
-
-
Booklet Finisher-W1 PRO, Boeksnijsysteem-F1 en Boeksnijsysteem met twee messen-A1
Hogecapaciteitstapelaar-H1
-
-
-
-
-
Staple Finisher-T1
-
-
-
-
-
Staple Finisher-T1 en externe perforator
-
-
-
-
-
Booklet Finisher-T1
-
-
-
-
Booklet Finisher-T1 en externe perforator
-
-
-
-
*1 Als er papier van gebruikersformaat wordt gebruikt en zowel Ponsen als Verschuiven is ingesteld, kan de rand van het papier omkrullen of verkreukelen. Zet de modus Verschuiven in dit geval op 'Uit'.
*2 Deze modus is alleen beschikbaar als u de uitvoerbestemming instelt op [Stapelgedeelte] van de stapelaar.

Maximaal aantal vellen papier dat u kunt nieten

Het maximale aantal vellen papier dat kan worden geniet, is afhankelijk van het formaat van het papier.
Wanneer de Staple Finisher-W1 PRO of Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten
Papierformaat
Hoek
Dubbel
Rugnieten*
330 x 483 mm
-
-
25 vel
305 x 457 mm
-
-
25 vel
SRA3
-
-
25 vel
A3
50 vel
50 vel
25 vel
A4R
50 vel
50 vel
25 vel
A4
100 vel
100 vel
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
* U kunt alleen rugnieten als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten.
Wanneer de Staple Finisher-T1 of Booklet Finisher-T1 is aangesloten
Papierformaat
Hoek
Dubbel
Rugnieten*
305 x 457 mm (12" x 18")
-
-
16 vel
SRA3 (12 5/8" x 17 11/16")
-
-
-
A3
30 vel
30 vel
16 vel
B4
30 vel
30 vel
16 vel
A4R
30 vel
30 vel
16 vel
A4
50 vel
50 vel
-
B5R
-
-
-
B5
50 vel
50 vel
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
11" x 17"
30 vel
30 vel
16 vel
LGL
30 vel
30 vel
16 vel
LTRR
30 vel
30 vel
16 vel
LTR
50 vel
50 vel
-
EXEC
50 vel
50 vel
-
STMTR
-
-
-
STMT
-
-
-
* U kunt alleen rugnieten als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten.
N.B.
Voor informatie over de oriëntatie van het origineel en de papieroriëntatie bij het nieten, raadpleegt u "Overzicht van relatie tussen oriëntatie van het origineel en van het papier."

BELANGRIJK
Als u de modus Nieten, Ponsgaten of Z-vouw instelt, zal de zijde waarop is afgedrukt altijd omlaag worden uitgevoerd.
N.B.
Voor meer informatie over optionele producten raadpleegt u het volgende:
Als [Afwerken] niet is ingesteld, zijn de instellingen dezelfde als wanneer [Groeperen (Zelfde pagina's)] is ingesteld.
U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde papier weergeven door op [Details] te drukken.
18JC-176