Maatregelen bij iedere foutcode

Als er een storing optreedt, bijvoorbeeld als het afdrukken mislukt, u een I-fax niet kunt ontvangen, wordt een corresponderende storingscode van drie cijfers weergegeven op het scherm voor het takenlogboek. Raadpleeg de volgende informatie om voor een foutcode mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden. Voor informatie over het scherm voor het takenlogboek, leest u Het scherm <Statusmonitor>.

#037

#099

#408

#701

#752

#753

#766

#802

#810

#816

#818

#819

#820

#821

#822

#827

#829

#852

#853

#861

#863

#995

258A-075