<Άδεια/Άλλο>/<Ρυθμίσεις απομακρ UI/Ενημέρ υλικολογισμ>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τις επιλογές του λογισμικού και του συστήματος που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή, καθώς και της καταχώρησης άδειας χρήσης παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*1» δεν μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν.
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*2» ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.

<Αποθήκευση άδειας> *1*2

Πληκτρολογήστε το κλειδί άδειας για την επιλογή του συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή. Καταχώριση άδειας χρήσης

<Ρυθμίσεις Remote UI> *1

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Χρησιμοποιώντας το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής από πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
<Remote UI>/<Χρήση Remote UI>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) (Απενεργοποίηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)). Όταν χρησιμοποιείτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν θα χρησιμοποιείτε την επικοινωνία με κρυπτογράφηση TLS (Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS).
Μοντέλο οθόνης αφής
<Χρήση Remote UI>
<Off>
<On>
<Χρήση TLS>
<Off>
<On>
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
<Off>
 
<On>
<Χρήση TLS>
<Off>
<On>
<Απαγόρευση πρόσβασης>/<Ρυθμίσεις Ασφάλειας Πρόσβ. στο Remote UI>
Καθορίστε ώστε να απαιτείται η εισαγωγή PIN για πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Ορίστε κωδικό PIN που θα αποτελείται από έως και 7 ψηφία. Όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν κοινό κωδικό PIN. Ρύθμιση PIN για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Off>
 
<On>
<PIN Πρόσβασ. Remote UI>

<Ενημέρωση Firmware> *1

Επιλέξτε πώς θα γίνεται η εγκατάσταση της ενημέρωσης firmware, ανάλογα με το περιβάλλον της συσκευής. Ενημέρωση του υλικολογισμικού
<Μέσω PC>
<Μέσω Internet>
<Πληροφορίες Έκδοσης>
24YS-061