Αλλαγή αριθμών θυρών

Οι θύρες εξυπηρετούν ως τελικά σημεία για την επικοινωνία με άλλες συσκευές. Συνήθως, χρησιμοποιούνται συμβατικοί αριθμοί θυρών για κύρια πρωτόκολλα, αλλά οι συσκευές που χρησιμοποιούν αυτούς τους αριθμούς είναι ευάλωτες σε επιθέσεις επειδή αυτοί οι αριθμοί θυρών είναι ευρέως γνωστοί. Για ενίσχυση της ασφάλειας, ο διαχειριστής δικτύου σας μπορεί να αλλάξει τους αριθμούς θυρών. Όταν αλλάξει ένας αριθμός θύρας, θα πρέπει να γίνει κοινή χρήση του νέου αριθμού με τις συσκευές επικοινωνίας, όπως υπολογιστές και διακομιστές. Καθορίστε τις ρυθμίσεις αριθμού θύρας ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου.
Για να αλλάξετε τον αριθμό θύρας για τον διακομιστή μεσολάβησης, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης.
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις Αριθμού Θύρας>.
4
Επιλέξτε το πρωτόκολλο του αριθμού θύρας που θέλετε να αλλάξετε.
Περισσότερες πληροφορίες για τα πρωτόκολλα
<LPD>/<RAW>/<Αναζήτηση Multicast WSD> Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Εκτύπωσης και Λειτουργιών WSD
<HTTP> Απενεργοποίηση επικοινωνίας HTTP
<POP3> Λήψη I-Φαξ για εκτύπωση
<SNMP> Παρακολούθηση και Έλεγχος της Συσκευής μέσω SNMP
<Αναζήτηση Multicast> Παρακολούθηση της συσκευής από τα Συστήματα Διαχείρισης Συσκευών
5
Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας και επιλέξτε πατήστε <Εφαρμογή> ().
6
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
24YS-048