Πίσω πλευρά

 

Πίσω κάλυμμα

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα κατά την αφαίρεση εμπλοκών χαρτιού. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Ετικέτα τιμών

Στην ετικέτα αναγράφεται ο σειριακός αριθμός, ο οποίος χρειάζεται όταν υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με τη συσκευή. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος

Υποδοχή ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Θύρα USB (για σύνδεση συσκευής USB)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θύρα για να συνδέσετε συσκευές, π.χ. ένα πληκτρολόγιο USB τρίτου κατασκευαστή.

Θύρα USB (για σύνδεση υπολογιστή)

Συνδέστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή.

Θύρα LAN

Συνδέστε ένα καλώδιο LAN για να συνδέσετε τη συσκευή με ενσύρματο δρομολογητή LAN, κλπ. Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο
24YS-01S