Προβολή μηνύματος

Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη σε περιπτώσεις όπως όταν εξαντληθεί το χαρτί ή η κασέτα γραφίτη φτάνει στο τέλος της ζωής της. Μέτρα για κάθε μήνυμα
Μοντέλο οθόνης αφής
 
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Όταν παρουσιάζεται σφάλμα
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν παρουσιάζεται σφάλμα, εμφανίζονται οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης του σφάλματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλύσετε το πρόβλημα. Παρακάτω απεικονίζεται ως παράδειγμα η οθόνη που εμφανίζεται σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού.
Μοντέλο οθόνης αφής
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
24YS-027