Χρήση του πίνακα λειτουργίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη και τα πλήκτρα του πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και να χειριστείτε τις λειτουργίες της συσκευής. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η βασική χρήση της οθόνης και των πλήκτρων.
 
Εάν θέλετε να αντιστρέψετε τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης: <Αντιστροφή Χρωμάτων Οθόνης>
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης: <Φωτεινότητα>
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης: <Αντίθεση>
24YS-023