Βασικές οθόνες

Εμφανίζεται η οθόνη Αρχική ή η οθόνη ρυθμίσεων, που σας επιτρέπει να εκτελείτε λειτουργίες, όπως η εκτύπωση από μέσα μνήμης και η ασφαλής εκτύπωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για να ελέγξετε τα μηνύματα σφάλματος και την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής. Για να εκκινήσετε τη λειτουργία του μοντέλο οθόνης αφής, αγγίξτε την οθόνη.
Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη Αρχική επαναρυθμίζοντας τα πλήκτρα που χρησιμοποιείτε συχνά για ευκολότερη πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες. Προσαρμογή της οθόνης
Πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας
Σε ορισμένες οθόνες, το πλήκτρο <;> σας επιτρέπει να προβάλλετε τις περιγραφές και του τρόπους λειτουργίας των λειτουργιών.
24YS-024