Βασική λειτουργία

Βασική λειτουργία του Μοντέλο Οθόνης Αφής

Η οθόνη είναι οθόνη αφής και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να χειριστείτε απευθείας τη συσκευή.
Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες.
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη της οθόνης.
Υπερβολική πίεση
Χρήση αιχμηρών αντικειμένων (νύχια, στυλό, μολύβια, κ.λπ.)
Χρήση με βρεγμένα/λερωμένα χέρια
Χρήση της οθόνης ενώ υπάρχει κάποιο αντικείμενο επάνω της
Πριν από τη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη.
Πάτημα
Ακουμπήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη ελαφριά και γρήγορα. Χρησιμοποιήστε το πάτημα για να επιλέξετε στοιχεία ή να οριστικοποιήσετε επιλογές.
Σύρσιμο
Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης διαφέρει ανάλογα με την οθόνη. Για παράδειγμα, στην οθόνη Αρχική, με την κίνηση αυτή μετακινείστε κατά μία σελίδα προς την κατεύθυνση της κίνησης του δαχτύλου σας.

Επιλογή στοιχείων

Πατήστε το όνομα ενός στοιχείου ή ένα κουμπί για να το επιλέξετε.
Εάν πατήσετε κατά λάθος κάποιο στοιχείο
Σύρετε το δάχτυλό σας μακριά από το στοιχείο και σηκώστε το από την οθόνη για να ακυρώσετε την επιλογή.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Κύλιση της οθόνης

Η γραμμή κύλισης εμφανίζεται στην οθόνη όταν υπάρχουν κι άλλες πληροφορίες, οι οποίες δεν εμφανίζονται. Εάν εμφανίζεται η γραμμή κύλισης, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς την κατεύθυνση κίνησης του δαχτύλου σας. Σημειώστε ότι η γραμμή κύλισης εμφανίζεται μόνο όταν αγγίζετε την οθόνη.

Αλλαγή τιμής ρύθμισης

Πατήστε το <+> ή το <-> για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της κλίμακας. Μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε μια ρύθμιση σύροντας αριστερά ή δεξιά το ρυθμιστικό με το δάχτυλό σας.
 
Μπορείτε να αλλάξετε ένα πλήθος ρυθμίσεων που σχετίζονται με την οθόνη, όπως τη γλώσσα για την οθόνη: <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη που εμφανίζεται αυτόματα όταν η συσκευή παραμένει ανενεργή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: <Λειτ Μετά από Αυτ. Επαναφορά>
Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργικότητα, όπως η φωτεινότητα της οθόνης: <Προσβασιμότητα>

Βασική λειτουργία του Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που απεικονίζονται παρακάτω για να ορίσετε τις ρυθμίσεις και να προσαρμόσετε τις τιμές.
Χρήση των πλήκτρων /
Κύλιση της οθόνης
Η γραμμή κύλισης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης όταν δεν χωράνε όλες οι πληροφορίες σε μία οθόνη. Εάν εμφανίζεται η γραμμή κύλισης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω ή κάτω. Τα χρώματα του κειμένου και του φόντου ενός στοιχείου αντιστρέφονται, εάν επιλεγεί.
Αλλαγή τιμών ρυθμίσεων
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να εισαγάγετε τιμές. Αν εμφανιστεί ένα εικονίδιο σαν το παρακάτω στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, μπορείτε να εισαγάγετε τιμές απευθείας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Εισαγωγή Κειμένου
Οι τιμές που εμφανίζονται σε παρένθεση κάτω από το πλαίσιο εισαγωγής αποτελούν το εύρος τιμών που μπορείτε να εισαγάγετε.
Χρήση των πλήκτρων /
Μετάβαση στην επόμενη οθόνη/Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Πατήστε το για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη, επιλέγοντας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, επιλέγοντας .
Αλλαγή τιμών ρυθμίσεων
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να ρυθμίσετε την κλίμακα της γραμμής ολίσθησης.
Μετακίνηση του δρομέα
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να εισαγάγετε κείμενο και τιμές. Εισαγωγή Κειμένου
Χρήση του
Πατήστε το για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση.
Χρήση των αριθμητικών πλήκτρων
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε κείμενο και τιμές. Εισαγωγή Κειμένου
Μπορείτε να αλλάξετε ένα πλήθος ρυθμίσεων που σχετίζονται με την οθόνη, όπως τη γλώσσα για την οθόνη: <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη που εμφανίζεται αυτόματα όταν η συσκευή παραμένει ανενεργή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: <Λειτ Μετά από Αυτ. Επαναφορά>
Μπορείτε να αλλάξετε ένα πλήθος ρυθμίσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, όπως την ταχύτητα κύλισης: <Προσβασιμότητα>
24YS-028